Úmysly

Pondelok

17:30 † Peter a Mária Gregáňovci, rodičia a súrodenci a živá rodina; Za živých a † členov ružencového bratstva |

Utorok

11:00 † Ján Fojtík a živá rodina; † Jaroslav Fürhoffer a živá rodina |

Streda

06:30 Za zdravie a pomoc Božiu pre Gitku s rodinou; † Ľubomír Lukáč, rodičia a súrodenci |

Štvrtok

18:00 † Margita Murínová (30. deň); † Štefánia Valachová (pohrebná) |

Piatok

08:00 † Karol a Mária Herkovci, rodičia z oboch strán |
18:00 Pomoc Božiu pre rodinu Turákovú, Cibulovú a Chvostálovú |

Sobota

18:00 † Peter Cibuľa a živá rodina; † Anna Fajčíková (30. deň) |

Nedeľa

07:30 † rodičia Anna a Pavel Lalíkovci, starí rodičia z oboch strán a živá rodina; Pomoc Božiu a ochranu Panny Márie pri operácii syna |
09:00 Aby sme mali lásku a úctu jeden k druhému (priamy prenos) |
10:30 † Štefan Horváth, rodičia z oboch strán a živá rodina |

Oznamy

  • Adorácia bude v tomto týždni v stredu a v piatok od 17.00 do 18.00 hod. Je aj možnosť sv. spovede. Spovedať budeme aj v pondelok pred večernou sv. omšou od 16.30 hod.
  • V pondelok 13. februára bude sv. omša o 17.30 hod, po nej bude stretnutie členov živého ruženca ružencového bratstva. Uskutočnia sa aj voľby horliteľov ruží a horliteľa ružencového bratstva. Na nástenke je zoznam členov jednotlivých ruží.
  • V piatok bude sv. omša pre deti. Pozývame aj rodičov.
  • Na budúcu nedeľu 19. februára o 15.00 hod. bude v klube dôchodcov stretnutie v rámci roka zdravého rozumu. Budeme hovoriť na tému: Ako klameme seba samých.
  • 25. februára pozývame miništrantov aj otcov na Deň otvorených dverí do seminára v Nitre. Pôjde autobus. Tento týždeň si môžete v sakristii vziať a vyplniť Informovaný súhlas rodiča – je to aj namiesto prihlášky. Vypĺňajú ho iba tí, s ktorými nejdú otcovia.
  • 1. – 3. marca 2023 bude výlet pre miništrantov na Močiar.
  • 18. 3. 2023 bude v Dudinciach stretnutie snúbencov, ktorí chcú vstúpiť do manželstva na jar i jeseň tohto roku. Stretnutie je povinné.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://rkfu.webnode.sk/

Pozvánky