Úmysly

Pondelok

17:00 ✝︎ Ján Petráš ( 2. výročie ), rodičia a starí rod.  | Orovnica
18:00 Za zdravia Božiu pomoc v chorobe pre Katarínu | Farský kostol

Utorok

17:00 ✝︎ Ján Duška, manželka Mária a deti  | Psiare
18:00 ✝︎ z rodiny Florovičovej | Farský kostol

Streda

18:00 ✝︎ Jozef a Helena Káčeroví a dcéra Helenka | Kostol sv. Egídia

Štvrtok

17:00 Adorácia | Farský kostol
18:00 ✝︎ Peter Budáč( 2. výročie ) | Farský kostol

Piatok

18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Haluzovú | Farský kostol

Sobota

18:00 ✝︎ sestra Gabika nedožitých 67. rokov | Kostol sv. Egídia

Nedeľa

08:00 ✝︎ Veronika Žemberyová a starí rodičia | Psiare
09:30 Na úmysel celebranta | Orovnica
11:00 Na úmysel celebranta  | Farský kostol

Oznamy

  • Všetci tí, ktorí chcú prispieť a je to v ich finančných možnostiach, môžu poslať podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090.

OSTATNÉ OZNAMY

Ak by ste chceli našej farnosti pomôcť  prekonať nedobrú finančnú situáciu, môžete tak urobiť prostredníctvom farského účtu:
IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706
alebo vložením svojho milodaru do pokladničky vo vstupe do kostola. Taktiež vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň všetkým Bohu známym, ktorý našej farnosti pomohli svojim milodarom. Nech vám to dobrotivý Pán odmení.

Pozvánky