Úmysly

Pondelok

07:00 Na poďakovanie za 80.rokov života Zuzany, +rodičia z oboch strán | Karmel
17:30 +Jozef Murín,40.výr., manželka Margita, syn Ján a za Božiu pomoc pre rodinu |

Utorok

07:00 Na poďakovanie za 30.rokov života Gabiky a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Golianovú | Karmel
11:30 Na úmysel celebranta |
17:30 +Ján, 15.výr. a rodičia z oboch strán |

Streda

07:00 Za šťastný pôrod a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Melayovú a Markovú | Karmel
17:30 +starí rodičia Krnáčoví, dcéry Mária, Anna a syn Pavol |

Štvrtok

07:00 Za uzdravenie Hanky a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Karmel
17:30 +Margita Gálová |

Piatok

07:00 +Karmelu | Karmel
17:30 +dekan Jozef Závodský, 30.výr. |

Sobota

07:00 +Ján, 1.výr. | Karmel
07:30 Za ružu Márie Vyletelovej |
17:30 +Amália Krnáčová, 10.výr., manžel Jozef a rodičia z oboch strán |

Nedeľa

07:30 Za odprosenie nevernosti kňazov a rehoľníkov | Karmel
07:45 +Ján Dulaj, 10.výr. a rodičia z oboch strán |
09:00 +Mária Bršelová, 25.výr., rodičia a starí rodičia z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |
10:30 Za veriacich |
17:30 Na poďakovanie za 90.rokov života otca Jozefa Šufliarského |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č.35. Márie Vyletelovaj.
 • V utorok budú v našej farnosti kňazské rekolekcie so začiatkom o 11.30 hod.
 • Prvonedeľná zbierka z minulej nedele bola 1394,50 €. Za dary vám vyslovujeme Pán
  Boh zaplať.
 • Srdečne pozývame všetky deti našej farnosti na fašiangový karneval, ktorý sa
  uskutoční v dnešnú nedeľu o 14.00 hod. v Chudobienci.
 • Tento týždeň je Národný týždeň manželstva. Počas tohto týždňa sa budeme pri
  večerných svätých omšiach spoločne modliť za úmysly týkajúce sa rodinného života.
  Budúcu nedeľu 19.02. príde na večernú sv. omšu vdp. Jozef Kuneš, diecézny súdny
  vikár, ktorý bude mať hneď po sv. omši prednášku na tému: Hodnota manželského
  zväzku. Srdečne pozývame nielen manželov, ale zvlášť aj mladých, ktorí v budúcnosti
  chcú vstúpiť do manželstva.
 • Od pondelka si môžete telefonický na tel. čísle farského úradu /045 54 55 243/
  zapísať úmysel sv. omše na mesiac marec, ktorá sa bude slúžiť vo farskom kostole.
  V kláštore si sv. omšu môžete dať zapísať u sestry Moniky alebo Ľubice. V čase od 8.00
  do 9.00 hod. budeme prednostne zapisovať sv. omše z príležitosti 1.výročia úmrtia
  a z príležitosti životných jubileí. Po deviatej hodine budeme zapísovať ostatné úmysly.

ThLic. Ľuboš Sabol
dekan-farár