Úmysly

Pondelok

12:00 | Bytča
18:00 | Malá Bytča

Utorok

07:00 | Bytča
18:00 | v mestskej časti Hliník

Streda

07:00 | Bytča
18:00 | Hlboké

Štvrtok

17:00 | Bytča – po sv. omši bude adorácia

Piatok

07:00 | Bytča
18:00 | Bytča

Sobota

07:00 | Bytča
18:00 | v mestskej časti Hliník – vigília z nedele

Nedeľa

06:30 | Bytča
08:00 | Bytča
10:00 | Bytča
09:00 | Malá Bytča
11:00 | Hlboké

Oznamy

15. výročie vzniku našej diecézyV utorok na sviatok sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy a hlavných patrónov našej diecézy je 15. výročie vzniku našej Žilinskej diecézy. Hlavná ďakovná slávnosť bude vo štvrtok 16. februára 2023 o 10:00 hod. vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch, ktorú by mal celebrovať apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli. Všetci ste srdečne pozvaní.

Nácvik detských piesní: Nakoľko sme zaznamenali záujem rodičov, že by chceli mať sväté omše pre rodiny, boli by sme radi, keby na týchto sv. omšiach spievali deti.  Pozývame preto všetky deti, ktoré vedia a chcú spievať a takto chcú chváliť Boha, aby prišli na nácvik detských piesní tento piatok 17.02. o 16:30 hod. na faru. Zároveň hľadáme aj gitaristu, takže ak niekto vie hrať na gitare a chcel by pomôcť, tak nech sa nám ozve. Ďalší nácvik bude potom o týždeň v piatok tiež na fare. Prvá svätá omša pre rodiny by bola druhý piatok v marci. 

Pomoc Turecku a Sýrii: Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa
v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať  prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity cez stránku  https://charita.darujme.sk/775  alebo na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097variabilný symbol 5090.  Viac informácií nájdete na: www.charita.sk / Vyhlasujeme zbierku na pomoc Turecku a Sýrii po ničivých zemetraseniach

Termíny: Čo sa týka termínov: prvé sväté prijímanie pre ZŠ na ul. Lányho + ZŠ Hlboké bude v sobotu 20. mája a pre ZŠ na ul. Mieru bude v sobotu 27. mája 2023.

Sviatosť birmovania bude v sobotu 24. júna 2023. Myslime v modlitbe aj na deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie, aj na birmovancov.

Od pondelka  13. februára, začína Národný týždeň manželstva. Povzbudzujeme manželov našej farnosti nezabúdať na potrebu neustále rozvíjať a prehlbovať svoj vzťah. Je dôležité svojmu manželovi/manželke vyjadriť, že vám na vašom manželstve a hodnote manželstva záleží. Na stránke národného týždňa manželstva (www.ntm.sk) nájdete rôzne inšpirácie a podujatia, ktoré sa konajú pri tejto príležitosti.

Snúbenecký kurz: Snúbencom, ktorí plánujú tento rok sobáš a sú pracovne vyťažení, alebo majú už dieťatko, dávame na vedomie, že teraz vo februári víkend 24.-26.02.2023 je možnosť mimoriadnej predmanželskej prípravy prostredníctvom online kurzu. Bolo by dobré, keby ste si nahlásili čo najskôr termín u nás na fare a prihlásili sa na tento online kurz na web stránke: www. domanzelstva.sk     

24. – 26. február  2023, ONLINE víkendový kurz, Žilina

Duchovná obnova 25+:  Ak túžite po čase strávenom s Bohom, chcete spoznať nových ľudí, vypočuť si prednášky na tému Vnútorné zranenia  a svedectvo manželov, pozývame vás na jednodňovú duchovnú obnovu určenú pre slobodných mužov a ženy 25 +. Obnova sa uskutoční 25.2.2023 v čase 8:30 – 17:30 v kláštore Školských sestier sv. Františka v Žiline. Program zahŕňa: modlitbu, zdieľanie, modlitbu chvál, svedectvo, prednášky, ticho, rozhovory, sv. omšu, možnosť sv. spovede… Prihlásiť sa môžete do 19.2.2023 cez web  https://skolskesestry.sk/  vyplnením prihlasovacieho formulára. Viac info nájdete na plagáte.

Poďakovanie:  Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našich kostoloch a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a čistenie kostola; vďaka za akúkoľvek pomoc, obety a milodary.

Chcem poďakovať aj za organizáciu farského plesu: p. kaplánovi Michalovi i celému organizačnému tímu, hudobníkom, spevákom, tanečníkom, sponzorom… i všetkým, ktorí prispeli k dobrej atmosfére. Z plesu a predovšetkým z tomboly bol zisk 1885,- Eur, aj vďaka tomu, že väčšina služieb bola vykonaná dobrovoľnícky, zadarmo.  Peniaze by sme použili buď na opravu toaliet vo farskom centre na prízemí, alebo na iné pastoračné aktivity. Ako poďakovanie, by sme odslúžili sv. omšu za sponzorov i tých, kt. pomáhali v nedeľu o 10.00h.  Všetkým PBZ!

Blahoželáme všetkým oslávencom, vyprosujeme im od Pána Boha, na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie a Všetkých svätých, veľa milostí, zdravia, úspechov a po smrti Nebeské kráľovstvo.

Bližšie informácie ohľadom sviatostí, farské oznamy…nájdete na našej webovej stránke: http://bytca.fara.sk/o-nas/farske-oznamy

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska prijímať Eucharistiu aj po skončení pandemickej situácie  do rúk. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.

Pohrebné obrady. Vybavujeme telefonicky s pohrebnou službou.

Sviatosť krstu vysluhujeme prvú sobotu v mesiaci v kostole 8:30. Treba sa dohodnúť s kňazom – aj na vypísaní žiadosti. Ponúkame 3 videokatechézy pre rodičov a krstných rodičov. V prvej sú vysvetlené niektoré symboly krstnej liturgie, druhá podčiarkuje tému odovzdávania viery a záväzku rodičov a krstných rodičov a v tretej sa venujem modlitbe v rodine. Katechézy trvajú okolo 15 minút, nájdete ich na stránke https://krst.tvoj-strom.info/video .

Krstní rodičia musia mať aspoň 16 rokov, nesmú žiť v nemanželskom zväzku (život v jednej domácnosti bez sviatosti manželstva, alebo majú iba civilný sobáš), musia mať sviatosť birmovania a žiť praktickým sviatostným životom.

Termíny svadieb a prípravu snúbencov riešime individuálne.

Vďaka podnetom z viacerých farností, aj pre pretrvávajúce protipandemické opatrenia, pripravili sme malú alternatívu ku Kurzom pre snúbencov v podobe online Cyklu prednášok manželov pre snúbencov. V rámci prednášok bude dostupná aj diskusia a snúbenci tiež dostanú materiály pre prácu vo dvojici. Snúbenci sa môžu prihlásiť na www.domanzelstva.sk/online.

Našu farnosť je možné podporiť aj prostredníctvom bankového prevodu. Za každý Váš milodar, Pán Boh zaplať!   (č.ú.: SK77 0900 0000 0000 7651 3187).


Pozvánky