Úmysly

Pondelok

18:30 Za Božiu pomoc pre vnučku Simonku a za lásku a pokoj medzi ľuďmi |

Utorok

06:30 + Viktória, Zlatica, Vlastimil |
18:30 Za zdravie a Božiu moc pre Františka, Štefániu ich deti s rodinami |

Streda

06:30 + otec Ján a + starí rodičia z oboch strán |
18:30 Za dary Ducha Svätého pre rodinu |

Štvrtok

06:30 Za zdravie a Božiu pomoc syna |
18:30 Za uzdravie a Božiu moc pre Zuzanu |

Piatok

06:30 + dcéra Janka a za matku Máriu |
18:30 + Maja |

Sobota

08:00 Na úmysel celebranta |

Nedeľa

08:00 Na úmysel |
10:30 Za farníkov |
18:30 Za zdravie pre manžela Rudolfa, jeho manželku a dcéru Hanku |

Oznamy

VYSVIACKA A PRIMÍCIE

S radosťou vám oznamujeme, že v sobotu 18.2.2023 o 16.00 bude v Katedrále sv. Martina vysvätený za kňaza náš rodák dp. Andrej Makovník, DCJM. Následne bude novokňaz v nedeľu 19.2.2023 o 10.30 sláviť svoju primičnú sv. omšu v našom farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie. Po skončení primičnej svätej omše vás rodina primicianta pozýva na krátke agapé na farskom dvore.  Budúcu nedeľu (19.2.2023) budú preto sv. omše v našom kostole o 8.00, 10.30 (primičná), 18.30.

 

PRÍPRAVA PRIMÍCII

Vzhľadom na prípravu primičnej slávnosti, tento týždeň adorácia vo štvrtok ani v piatok nebude.

 

STRETKO DETÍ; DETSKÁ SV. OMŠA

Dnes o 17.00 pozývame deti na detské stretko.  V stredu o 17.30 bude sv. omša za účasti detí. Pred sv. omšou o 16.45 bude nácvik spevu detí.

 

FARSKÝ LETNÝ TÁBOR

Aj tento rok naša farnosť bude organizovať detský letný tábor. Tábor bude prebiehať v dňoch 10-15 júla v Nízkych Tatrách a bude určený pre deti vo veku 8-12 rokov. Bližšie informácie o tábore i samotné prihlášky zverejníme neskôr.

 

FARSKÁ KANCELÁRIA

Z dôvodu choroby a neprítomnosti jedného z kňazov bude v dňoch 17-24.2 2023 farská kancelária fungovať len v režime online.

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA

Z dôvodu choroby a neprítomnosti jedného z kňazov, budeme v nastávajúcom týždni sviatosť zmierenia vysluhovať len na osobné požiadanie. V súvislosti s týmto obmedzením vás pozývame využiť možnosť prijatia sviatosti zmierenia vo farnosti Sv. Rodiny.

 

MILODARY PRE FARNOSŤ

Tak ako všetkých, aj nás sa dotýka zvyšovanie cien energií. Mesačná zálohová faktúra za plyn, v nastávajúcom zúčtovacom období je 1737 € (navýšenie o 300%). Preto sme vám veľmi vďační za všetky vaše milodary, ktoré nám pomôžu hradiť tieto výdavky (spojené s kúrením v kostole).

 

2% PRE FARNOSŤ

Aj tento rok môžete podporiť našu farnosť a jej aktivity darom 2% percent vašich daní. Príslušné tlačivo je k dispozícii v predsieni kostole a na farskej stránke: http://faraluky.sk/images/data/Vyhlasenie_2022.pdf Vopred veľmi pekne ďakujeme.

Postup:

1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o “vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň”.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane”.

3. Z tohto “Potvrdenia” si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Vypíšte “Vyhlásenie”, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie. Do “Vyhlásenia” doplňte sumu, ktorú chcete poukázať.

5. Obe tieto tlačivá, teda “Vyhlásenie” spolu s “Potvrdením”, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

OZNAMY ARCIBISKUPSTVA A INÉ

Srdečne pozývame všetkých veriacich Bratislavskej arcidiecézy zúčastniť sa v utorok 14. februára 2023 o 10.00 svätej omše na pri príležitosti 15. výročia vzniku našej arcidiecézy, ktorú bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev srdečne všetkých pozývajú na modlitbu večerných chvál, ktorá bude vo štvrtok 16. februára 2023 v uršulínskom kostole Loretánskej Panny Márie. Program: o 17.30 adorácia, o 18.00 večerné chvály (vešpery).

Slovenská katolícka charita a Bratislavská arcidiecézna charita Vás pozývajú na benefičný koncert pri príležitosti 1. výročia vojny na Ukrajine a pomoci Slovenskej katolíckej charity. Koncert sa uskutoční v nedeľu, 19. februára o 14.30 v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa – u Jezuitov. Vstup je voľný.

 

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola má na starosti rodina primicianta.

Odkaz na zdrojovú stránku: Fara Lúky (faraluky.sk)

Pozvánky