Úmysly

Pondelok

18:30 Za Božiu pomoc, dar viery a ochranu Panny Márie pre synovcov a dcéru Kristínu / Za Božiu milosť pre duše v očistci a ich vyslobodenie z očistca |

Utorok

08:00 + Daniela a starí rodičia Juhásoví a Koprdoví |
18:30 + Jaroslav Kutlák |

Streda

08:00 + Anna a Viliam Belánioví |
18:30 + Ľudmila |

Štvrtok

08:00 Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Petra, Igora, Jakuba, Ľudmilu, Alicu a milosť vyzdravenia pre nevestu Janku |
18:30 + otec Michal, manžel Michal, švagor Marián |

Piatok

08:00 + matka Anna |
18:30 + Pavol Šubín, rodičia Šubínoví a Hajošoví |

Sobota

08:00 Za zdravie, Božie požehnanie pre rodičov Kluskových / + synovia František a Milan, manžel Milan Bori, rodičia Angela a Ľudovít |

Nedeľa

08:00 + Ferdinand, rodičia a súrodenci |
09:30 Za farnosť |
11:00 + Marek Dubovický |
18:30 + rodičia Thea a Emil, Frank, Mária a Jozef Vlček, Eva a Ján Vlašic |

Oznamy

• Sväté omše – Sväté omše v nasledujúcom týždni budú
v pondelok o 18:30, v utorok až piatok o 8:00 a 18:30, v sobotu o
8:00, v nedeľu o 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30. Online prenos svätej
omše môžete sledovať v nedeľu o 11:00 na youtubovom kanáli
farnosti (farnosť DNV).

• Prednáška – V piatok 17. februára o 19:30 bude v F-centre
ďalšia prednáška, tento raz na tému: „Znamenia nádeje v oblasti
ekumenizmu.“ Prednášku pripravila naša farníčka Ing.
Terezka Lenczová. Je dlhoročnou členkou Rady pre ekumenizmus
KBS a našej arcidiecézy a tiež autorkou knihy Spoj nás v jedno,
Pane. Preložila tiež viacero textov z ekumenickej problematiky.

• Biblická hodina – V stredu 15. 2. Vás po večernej sv. omši
pozývame na Biblickú hodinu s témou dokončenia knihy Tobiáš.

• Mládežnícka sv. omša – Pozývame všetkých mladých na
piatkové večerné sv. omše, ktoré sú viac zamerané na mladých, či
už príhovorom alebo hudobným sprievodom.

• Zbierka pre Ukrajinu – Bratislavská arcidiecézna charita
vyhlasuje materiálnu zbierku Svetlo pre Ukrajinu. Pri príležitosti
blížiaceho sa 1. výročia vypuknutia vojny, 24. februára, Charita
pozýva ľudí darovať sviečky, kahance, baterky, tužkové batérie
a powerbanky (záložné zdroje energie). Zbierka prebieha v termíne
od 5. 2. 2023 do 26. 2. 2023 a je určená pre najviac postihnuté
oblasti vojnou zmietanej Ukrajiny. Spolu s modlitbou za trpiacich a
mier môže byť dar sviečky symbolom svetla Krista prinášajúceho
pokoj pre každého. Prosíme, uvedené veci vložte do označenej
krabice, ktorá je umiestnená vzadu v kostole, pri novinách. Charita
bude dary distribuovať trpiacim ľuďom na Ukrajine.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.devinska.fara.sk/

Pozvánky