Úmysly

Pondelok

07:00 za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre všetkých kňazov dekanátu Bojnice | Bojnice

Utorok

16:30 + Hilária a Viliam | Dubnica
17:30 + Valent a Katarína Kmeť, brat Jozef, deti Júlia, Irena, Mária a Valent, zaťovia Anton, Ladislav, Anton a vnuk Ivan | Bojnice

Streda

16:30 + Arnold, kňaz | Šútovce
17:30 za zdravie, zmierenie a Božie požehnanie pre Zuzanu, dcéru a vnučku | Bojnice

Štvrtok

17:30 + Mária a Koloman (20. výr.) Karakovi a rodičia z oboch strán | Bojnice

Piatok

16:30 za rodinu Hoffmannovú | Dubnica
17:30 + Mária (35. výr.), Štefan a rodičia z oboch strán | Bojnice

Sobota

17:30 + Ľudovít (nedožitých 95. rokov života), Božena a rodičia z oboch strán | Bojnice

Nedeľa

07:00 poďakovanie za 80. rokov života a prosba o Božiu pomoc pre celú rodinu | Bojnice
08:30 + súrodenci Viliam, Jozef a Anka | Šútovce
08:30 + Dominik Pipíška (1. výr.) | Dubnica
10:00 za farnosť | Bojnice
17:30 + Anna Ťažiarová a rodina Bírešová | Bojnice

Oznamy

Dnes je posledný deň, kedy môžete dať návrh na členov Farskej pastoračnej rady. Voľby do FPR budú v nedeľu 26. februára.

 

Vo štvrtok budú rekolekcie nášho dekanátu vo farnosti Lazany. Sv. omša začína o 9.00 hod.

 

Vo štvrtok bude vo farskom kostole od 16.00 h. adorácia.

 

V nedeľu bude stretnutie birmovancov: v Šútovciach o 9.15 h. v kostole a v Bojniciach o 11.00 h. vo fare.

 

Na budúcu nedeľu bude februárová zbierka na kostol.

 

Oznam Piaristickej cirkevnej školy v Prievidzi:

Deň otvorených dverí v Piaristickej spojenej škole Františka Hanáka v Prievidzi sa uskutoční v utorok             21. februára 2023 v čase od 12.00 do 17.00 h. v budove školy v kláštore piaristov v Prievidzi. Bližšie informácie sú na letáku na nástenke. Na Piaristickej škole sú otvorené tieto zložky: materská škola, základná škola, gymnázium a stredná odborná škola.

 

 

 

                                                                                                           Anton Eliaš, farár

Tel.: 046/543 96 41, e-mail: bojnice@fara.sk, i-net: http://www.fara.sk/bojnice

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.bojnice.fara.sk

Pozvánky