Úmysly

Pondelok

06:30 + rodičia Ján a Anna |
17:30 + sestra Elena, rodičia a starí rodičia |

Utorok

06:30 + starí rodičia Chovancoví a Weinreboví |
17:30 za + z rodiny Stašicovej - Ema a Ján a + Ema Šimová |

Streda

06:30 + rodičia Emília, Juraj a súrodenci |
17:30 + Igor Kliment |

Štvrtok

06:30 + Pavol Hanus |
17:30 Za požehnanie pre všetkých za ktorých sa modlíme | + adorácia

Piatok

06:30 + rodičia, starí rodičia, súrodenci a švagrovia |
17:30 + otec Jozef |

Sobota

06:30 Za všetkých zosnulých z farnosti |
17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre syna s rodinou |

Nedeľa

07:00 + rodina Medvedská | SIEDMA NEDEĽA
08:15 Za všetkých farníkov |
09:30 + rodičia, starí rodičia z oboch strán a svokrovci |
11:00 Na úmysel kňaza |
18:00 Za zdravie pre brata a jeho deti s rodinami |

Oznamy

  • O upratanie kostola poprosím skupinu č. 3.
  • Deti si môžu vyzdvihnúť nálepky za dnešnú sv. omšu v sakristii.
  • Dnes o 14.00 pozývame deti na eRko stretko tentoraz na faru.
  • Od zajtra si môžete zapísať úmysly sv. omší na obdobie marec – jún vo fare. Budeme zapisovať vždy po ranných aj večerných sv. omšiach vo fare.
  • V utorok pred sv. omšou bude v kostole o 16.30 Mariánske večeradlo.
  • V stredu po večernej svätej omši pozývame do pastoračného centra na tematickú prednášku o sviatostiach (čo ešte o nich neviete), ktorej sa bude venovať otec Jaroslav Pecha.
  • V sobotu pozývame všetkých miništrantov na stretnutie do pastoračného centra o 14.00.
  • Kto by chcel podporiť našu farnosť 2% zo svojich daní, môže si vzadu pri časopisoch zobrať tlačivá s konkrétnymi údajmi. Ďakujeme i za túto formu pomoci.
Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.foncorda.fara.sk

Pozvánky