Úmysly

Pondelok

06:30 + rodičia Ján a Terézia a starí rodičia z oboch strán |
17:30 + svokrovci, švagrovia a švagriné |

Utorok

06:30 Za požehnanie pre Andrejku a rodičov |
17:30 Za požehnanie pre dcéry a ich rodiny |

Streda

06:30 + rodičia Amália a Jozef a starí rodičia z oboch strán |
17:30 + Ján a Aneška Pavelkovci |

Štvrtok

06:30 + nenarodené deti z rodiny |
17:30 Za zdravie a vnútorné uzdravenie pre deti a vnuka | + adorácia

Piatok

06:30 + Hedviga, manžel a syn |
16:45 | krížová cesta
17:30 + Júlia a Michal |

Sobota

06:30 Za všetkých zosnulých z farnosti |
17:30 + brat Ján a rodičia |

Nedeľa

07:00 Na úmysel kňaza |
08:15 Za všetkých farníkov |
09:30 Za dary Ducha Svätého pre Ľubomíra |
11:00 Za požehnanie pre rodinu |
17:15 | krížová cesta
18:00 + Helena a Ján Matís |

Oznamy

 • O upratanie kostola poprosím skupinu č. 3.
 • Deti si môžu vyzdvihnúť nálepky za dnešnú sv. omšu v sakristii.
 • Dnes pozývame deti na eRko stretko o 14.00 do pastoračného centra.
 • Dnes sa koná mimoriadna zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Na budúcu nedeľu bude zbierka pre mládež.
 • V utorok o 16.30 bude v kostole Mariánske večeradlo.
 • Keďže prvý piatok v mesiaci vychádza na Veľký piatok, k prvému piatku budeme spovedať chorých doma už v piatok 31. marca vo zvyčajnom čase.
 • Upratovanie kostola pred Veľkou nocou bude v sobotu od 9.00. Prosíme ochotných mužov a ženy, ktorí by mohli pomôcť, nech prídu.
 • Na budúcu nedeľu si prosíme nezabudnite priniesť na sv. omšu ratolesti (bahniatka, maňušky), ktoré budeme na začiatku sv. omše požehnávať.
 • Spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou bude v našej farnosti na Kvetnú nedeľu
 • (o týždeň) od 15.30.
 • Cirkevná Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa, Banská Bystrica pozýva
 • všetkých budúcich prváčikov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka v dňoch 12.4 – 13. 4 2023 od 14:30 – 17:30 hod. Zároveň všetkých pozývame na deň otvorených dverí v utorok 28.3.2023 od 9:00 do 11:30. Viac informácií sa dozviete na internetovej stránke a na plagátoch na nástenke.
 • Prosíme rodičov, ktorí prihlasujú deti do školy, aby nezabudli prihlásiť svoje deti na náboženstvo.
 • Rádio Lumen pripravuje Rozhlasové duchovné cvičenia s pátrom Michalom Zamkovským, misionárom milosrdenstva ako duchovnú prípravu na Veľkú noc. V tomto roku ponúka výnimočnú možnosť zažiť ich časť naživo v banskobystrickej katedrále. V sobotu apríla bude v programe od 15 – tej hodiny: Modlitba Korunky Božieho Milosrdenstva, eucharistická adorácia a úvahy pátra Michala na tému: Otče, nadišla hodina. Spolu s ním bude v katedrále prítomné aj modlitbové spoločenstvo Rieka života. Všetci ste srdečne vítaní .
Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.foncorda.fara.sk/

Pozvánky