Úmysly

Pondelok

18:00 + Florián Šándor | Sv. Pavla Mikiho a spol., muč., spom.

Utorok

07:00 + Daniel Žember | féria

Streda

07:00 + Zuzana | féria

Štvrtok

18:00 + Ján Fajčík a jeho + rodičia | féria

Piatok

18:00 + rodičia a + svokrovci | Sv. Školastiky, panny, spom.

Sobota

07:00 Poďakovanie za pomoc a prosba o zdravie a B. požeh. pre Alenku | féria
18:00 Za zdravie a B. pomoc pre deti s rodinami | féria

Nedeľa

07:30 Za veriacich | Šiesta nedeľa v Cezročnom období /A/
09:30 + Miroslav Holý, mesačná | Šiesta nedeľa v Cezročnom období /A/

Oznamy

  • V pondelok, 6. februára 2023 pri večernej sv. omši o 17:00 hod. v Kostole Sedemb. P.
    Márie inštalujem za farára doterajšieho administrátora farnosti vdp. Vladimíra
    Václavíka. Služba farára sa v podstate veľmi nelíši od služby administrátora, ale zo strany
    ordinára – p. biskupa, požíva väčšiu a stabilnejšiu dôveru a zo strany samotného kňaza je
    zaručená väčšia stabilita voči preloženiu do inej farnosti. Prosím o Vaše modlitby.
  • V sobotu o 09:00 hod. bude na fare ďalšie stretnutie s birmovancami mojej skupiny.

Pozvánky