Úmysly

Pondelok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + Valent Chalupka | Senec / slov. / MF

Utorok

06:00 | Senec / maď. / AB
17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 + otec Štefan Ondreička 6. výročie úmrtia | Senec / slov. / JD

Streda

06:30 + Pavol Paľo 20. výr. úmrtia | Senec / slov. / JD
17:00 | Senec / maď. / RH
18:00 + manželia Takačoví a dcéra Veronika | Senec / slov. / MF

Štvrtok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 | Tureň / maď. / AB
18:30 + otec Jozef Sedmina a rodičia z oboch strán | Senec / slov. / JD

Piatok

17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 | Senec / slov. / MF

Sobota

07:30 Za ružencové spoločenstvo | Senec / slov. / JD
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + rodinu Štefana Žilinca | Senec / slov. / MF

Nedeľa

07:00 + Karol a Mária Šelestiakoví a krstní rodičia | Senec / slov. / JD
08:15 | Senec / maď. / AB
08:15 | Tureň / slov. / MF
09:30 | Tureň / maď. / AB
09:30 Za veriacich | Senec / slov. / JD
11:00 | Senec / maď. / AB
11:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 + Lýdia Tengeriová manžel Miroslav a členovia rodiny Tengeriovej a Marákovej | Senec / slov. / MF

Oznamy

JD– o. Jozef Dúc, AB – o. Andrej Bošňák, MF– o. Michal Fratrič, RH – vdp. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

  • ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA – Štvrtková adorácia poobede od 14:00 až do večerných sv. omší. Povzbudzujeme  veriacich, aby prišli na návštevu k Oltárnej sviatosti a nenechali Pána Ježiša samého v kostole. 
  • TOMBOLA NA FARSKÝ PLES – Chceli by sme poprosiť na farský ples darcov o prispenie do tomboly. Ples sa uskutoční v sobotu 18. februára 2023 na Kysuckej 14 v Senci. 
  • STRETNUTIE BIRMOVANCOV- Bude vo štvrtok na sv. omši a po nej v pastoračnom centre. Sviatosť Birmovania bude vyslúžená 15. apríla 2023. 
  • FARSKÁ LYŽOVAČKA – 11. februára 2023  Lyžovačka je zrušená pre  nedostatočný počet obsadených miest v autobuse. 
  • AKTUÁLNE INFORMÁCIE O SVETOVÝCH DŇOCH MLÁDEŽE – Pozývame mladých zúčastniť sa SDM v Lisabone so Svätým Otcom, 29. júla – 9. augusta 2023, spolu s našou farnosťou (s kaplánom Michalom Fratričom). Vek: 15 až 30 rokov (v čase SDM). Cena je 310 eur za balík pútnika plus cca 300 eur cesta (vrátane tranzitného prespania). Cesta tam aj späť bude párdňová (pôjde sa cez Lurdy a naspäť aj Padovu alebo Benátky). Prosíme záujemcov, aby sa zapisovali v sakristii, do nedele 12. februára, aby sme mohli doriešiť dopravu – rezervovať miesta v autobuse. Zatiaľ sa oficiálne neregistrujte. Ak by ste mali problém s financiami, obráťte sa na p. farára, alebo p. kaplána Michala – hľadáme možnosti výpomoci. Takisto vítame aj dospelých účastníkov – osoby ochotné doprevádzať nedospelé osoby.
  • PRÍPRAVA DO MANŽELSTVA V SENCI – Ak by sa niekto chcel ešte pridať do prípravy na manželstvo vo forme 9 stretnutí, uskutočňuje sa v Senci v Pastoračnom centre v utorky po sv. omšiach.
  • POTÁBOROVÉ STRETKO – Pozývame na potáborové stretko v piatok 10.2. v pastoračnom centre od 17:00 do 21:00, vrátane účasti na sv. omši.
  • POMAZANIE CHORÝCH PRE SENIOROV – V piatok 10.2.  predvečer spomienky Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej a Svetového dňa chorých budeme pre našich seniorov nad 65 rokov života pri večernej sv. omši 18:30 vo farskom kostole vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Prosím, aby tí, ktorí neboli na prvý piatok na sv. spovedi a chcú prijať túto sviatosť, aby predtým pristúpili k svätej spovedi.
  • BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA – vyhlasuje vo farských charitách a vybraných farnostiach materiálnu zbierku Svetlo pre Ukrajinu. Pri príležitosti blížiaceho sa 1. výročia od vypuknutia vojny, 24. februára, Charita pozýva ľudí darovať od 5. 2. 2023 do 26. 2. 2023 sviečky, kahance, baterky, tužkové batérie a powerbank (záložný zdroj energie) pre najviac postihnuté oblasti vojnou zmietanej Ukrajiny. Spolu s modlitbou za trpiacich a mier, môže byť dar sviečky symbolom svetla Krista prinášajúceho pokoj pre každého. Prosíme, vyzbierané veci vložte do zbernej nádoby vzadu v kostole. Charita bude dary distribuovať pre trpiacich ľudí na Ukrajine.
  • MANŽELSKÉ STRETNUTIA – Pozývame na „manželáky“ v letných termínoch. Sú výbornou príležitosťou, ako posilniť svoj manželský vzťah. Viac info u manželov Cíbikovcov, alebo na  www.mstretnutia.sk.

Pozvánky