Úmysly

Pondelok

06:30 +Margita +František +Jozef +Marta | Sabinov
18:00 +Andrea | Sabinov

Utorok

06:30 +František +Ľubomír +Jozef +Marta | Sabinov
18:00 +Imrich +Anna +Dušan | Sabinov
06:00 + rod. Peregrinovej | Jakubovany

Streda

06:30 +Pavol +Ondrej +František | Sabinov
18:00 ZBP Marek (50 r.) | Sabinov
18:00 +rodičia +starí rodičia +súrodenci | Orkucany

Štvrtok

06:30 +Jozef +Anna +Štefan | Sabinov
18:00 +zdravotníci z polikliniky Sabinov | Sabinov
18:00 + z rod.Galajdová a Čuchranová | Jakubovany

Piatok

06:30 +Melánia +Koloman | Sabinov
18:00 ZBP a pomoc v štúdiu | Sabinov
18:00 +Mária +Anna +Imrich +Ondrej | Orkucany

Sobota

06:30 +Bartolomej +Štefan +Anna | Sabinov
18:00 +Mária +Jozef +Vladimír | Sabinov
18:00 +Silvia +Ján +František +Veronika | Jakubovany

Nedeľa

07:30 | Sabinov
09:00 ZBP Helena (55r.) | Sabinov
10:30 | Sabinov
18:00 | Sabinov
09:00 +Ján +Anton +Jozef +Cecília +Anna | Jakubovany
10:30 +Alžbeta (1.výr.) | Orkucany

Oznamy

SVIATOSŤ POMAZANIE CHORÝCH Z príležitosti spomienky Panny Márie Lurdskej a Svetového dňa chorých budeme tradične vysluhovať sviatosť pomazania chorých aj v kostoloch našej farnosti

Streda 8. 2. o 18.00 h. v Orkucanoch

Štvrtok 9.2. o 18.00 h. v Jakubovanoch

Piatok 10.2. o 6.30 a 18.00 v Sabinove.

Sviatosť pomazania chorých sa udeľuje chorým na úľavu a spásu. Môže sa udeliť tým, ktorí sú chorí i starším, ktorí upadli na sile, aj keď nie sú v nebezpečenstve ohrozenia života. Udelenie sviatosti sa koná pri sv. omši, po homílii, a pozostáva z litániových prosieb, vkladania rúk, modlitby nad olejom, pomazania na čele a na rukách a spoločnej modlitby veriacich. Je žiaduce aby bol chorý v stave milosti, aby pri sv. omši mohol prijať Eucharistiu.(Podľa: Obrad pomazania chorých a pastoračná starostlivosť o nich b.80n)

 ŠKOLSKÝ ČASOPIS CZŠ Do pozornosti vám dávame školský časopis Duša, ktorý vydáva Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa v Sabinova. Okrem noviniek zo života školy v ňom nájdete zaujímavé články, rozhovory a umeleckú tvorbu žiakov. Cena za kus je 1,50 eur

ZBIERKA NA ACM a UPC Srdečné Pán Boh zaplať za vaše milodary pri zbierke na Arcidiecézne centrum mladých a Univerzitné pastoračné centrá (22.1.). Vyzbieralo sa 1029,24€. V Sabinove 690, 79€, v Jakubovanoch 272,25€, v Orkucanoch 66, 20€.

https://farnostsabinov.sk/oznam/317


Pozvánky