Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
17:30 | Milochov
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

06:30 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 |
08:30 |
10:00 | detská
11:30 |
18:30 |

Oznamy

5. cezročná nedeľa – 5. február 2023

  1. V pondelok bude sv.  Pavla Miki a spoločníkov, v piatok bude sv. Školastiky a v sobotu Panny Márie Lurdskej. Dnes je prvá v mesiaci, adorácia bude popoludní do večernej sv. omše. a dnes je prvonedeľná ofera. P. Boh zaplať!
  2. Birmovanci s rodičmi majú dnes stretnutie na sv. omši o 11:30 a po nej.
  3. V piatok po sv. omši bude detské erkostretko, pozývame všetky deti.
  4. Miništranti budú mať miništrantské stretko v piatok po sv. omši.
  5. Pozývame vás na operu Tosca od Pucciniho do Národného divadla do Ostravy, sobota 25. marca 2023. V cene 35 eur je aj doprava. Prihlasovanie v sakristii do budúcej nedele.
  6. Upratovanie kostola: Moyzesova, Centrum a Žilinská. P. Boh zaplať!
  7. Sviatosť manželstva:

Ľuboslav Čičkán a Eva Bednárová, Milochov,

Michal Eldes z Papradna a Monika Kompaníková, Lány.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.pb.fara.sk/