Úmysly

Pondelok

17:45 † Ján a Alena | Považany

Utorok

17:45 Za Božiu pomoc a ochranu pre mamu a všetkých ktorí sa o ňu starajú | Považany

Streda

17:45 Za chorých | Potvorice

Štvrtok

17:45 † vdp. Já Horváth (89. výročie), našu farnosť spravoval v rokoch 1914-1934 | Považany

Piatok

17:45 Za Božiu pomoc a ochranu pre rodinu | Považany

Sobota

17:45 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Považany

Nedeľa

07:30 Za farníkov | Považany
09:00 † Elemír Horváth (2. výročie) | Potvorice
10:30 † Mária Jamborová (11. výročie), manžel Ján, rodičia z oboch strán, dcéra Anna a sestra Anna | Považany

Oznamy

  • Pán Boh odmeň za upratovanie kostolov a akúkoľvek pomoc!
  • V utorok sa koná rekolekcia kňazov NM dekanátu; začne sv. omšou o 09:30 vo farskom kostole v Novej Vsi nad Váhom.
  • Pri príležitosti Svetového dňa chorých (sobota) sa v stredu v Potvoriciach a vo štvrtok v Považanoch bude udeľovať sviatosť pomazania chorých, ktorú môže prijať každý pokrstený katolík v strave milosti posväcujúcej, ak sa pre chorobu alebo starobu začína ocitať v nebezpečenstve smrti.
  • V stredu na spomienku sv. Jozefíny Bakhity je Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Rádio Lumen bude v ten deň o 21:00 vysielať modlitbové pásmo za obete obchodovania s ľuďmi.
  • Vo štvrtok v Považanoch eucharistická adorácia: 17:00 vyloženie Sviatosti; 17:20 spoločná poklona.
  • Pre malý záujem o farský ples sa tento prekladá na novembrový termín, kedy zvyčajne aj býva.
  • Naša farnosť v spolupráci s cestovnou kanceláriou Awertravel organizuje v rámci Roka sv. Faustíny Kowalskej púť do Poľska v dňoch 22. mája až 25. mája 2023. Kroky pútnikov povedú do rodiska sv. Faustíny, zamieria aj do Čenstochovej (tretie najväčšie pútnické miesto v Európe) a neobídu Krakov, kde Faustína zomrela. Cena je 250EUR. Prípadní záujemcovia sa môžu hlásiť do konca februára u p. farára.
  • Pán Boh odmeň za za milodary!

Pozvánky