Úmysly

Pondelok

06:45 manžel Anton,rodičia z ob. strán a švagor Ferko |
18:00 za zdravie a PB rodine |

Utorok

06:45 rodina Šútorová |
18:00 Ján Harant a rodičia |

Streda

06:45 rodina Mihalejová,manžel a vnučka Danuška |
18:00 za živých a zosnulých členov Rodiny Nepoškvrnenej |

Štvrtok

06:45 Peter Kišac a st. rodičia zý ob. strán |
18:00 manžel Ľubomír a rodičia Margita a Štefan |

Piatok

06:45 za PB, zdr.,rodine a zosn. z rodín Gombitová,Voškrdová |
18:00 manžel Ivan Sedláček, rodičia a st. rodičia |

Sobota

06:45 Pohrebná |
18:30 Janka Šramková rodena Krištofová |

Nedeľa

07:00 zom. z rodiny Báboľovej a Kopálovej |
09:00 za PB a zdravie pre Stelku |
10:30 za veriacich |
18:30 +Janka Valentejová a rodičia |

Oznamy

Milodary na kostol : Bohu známa -100,-€, Bohu známa -50,-€, Bohu známa -200,-€, Bohu známa 20,-€, Bohu známa -10,-€. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať.

  • –  Upratovanie kostola má na starosti ruža pani Terézie Zábojníkovej.
  • –  Prvonedeľňajšia pobožnosť bude dnešnú nedeľu o 15.h.
  • –  Liturgia východného obradu bratov gr. kat. bude dnešnú nedeľu o 16,30 h.
  • –  V pondelok po sv. omši večer prosím o stretnutie katechétov vo fare z dôvodu prípravy k sviatostiam birmovania a prvého sv.       prijímania.
    – V utorok po sv. omši večer prosím o stretnutie vo fare lektorov a akolytov.
    – V stredu po sv. omši večer prosím o stretnutie členov Farskej pastoračnej rady a ekonomickej rady farnosti z dôvodu zvládania drastického nárastu energií a príprava na 2.etapu rekonštrukcie námestia.
  • – V sobotu 11.februára máme spomienku na Preblahoslavenú PM Lurdsku a zároveň je to 31.svetový deň chorých. Sv. omša ráno bude spojená s udeľovaním sviatosti pomazania pre chorých.
  •   Na ekostol sv. omša bude vždy v nedeľu o 10,30 h., ako aj prikázaný sviatok.

Pozvánky