Úmysly

Nedeľa

07:00 Za Božie požehnanie pre sestru Agátu | K
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † manžel Ladislav a za zdravie a Božie požehnanie pre živú rodinu | R
18:30 † Dagmar a manžel Ľudovít | K

Pondelok

07:00 † starí rodičia z oboch strán | K
18:30 † Anna Polčanová | Č

Utorok

07:00 † rodičia Behuloví a Kolníkoví | Č
18:30 Za Máriu za dožitých 86. rokov života | K

Streda

07:00 † manžel Kolník | Č
17:00 † Jozef Búlik, rodičia z oboch strán a ostatná zosnulá rodinu (katechéza prvoprijímajúcich) | K

Štvrtok

07:00 † Mária a Štefan Jamboroví | R
18:30 † Vilma a Ján Kollaroví | Č

Piatok

07:00 † Ľudmila Heldesová, manžel a rodičia | Č
18:30 † Peter Letko a syn | Š

Sobota

07:00 † rodičia, dvaja synovia a vnuk rodiny Nemšákovej | R
18:30 † manžel a rodičia | K

Nedeľa

07:00 † rodičia Mária a Richard, sestra Ľubica | K
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † Lukrécia Pokopcová, † rodičia z oboch strán | R
18:30 † rodičia Juraj a Oľga Benetínoví, † Ján a Margita Melicheroví a ostatná živá rodina | Š

Oznamy

1. Pokračuje prenos nedeľných omší 9.00 na https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

2. Spovedámev týždni denne ½ hodiny pred omšami a vo štvrtok od 17.00 počas tichej adorácie.

3. V utorok o 9.30 bude v Novej Vsi nad Váhom rekolekčná sv. omša kňazov Novomestského dekanátu.

4. Slovenská katolícka charita pozýva v stredu 8. februára veriacich k modlitbe a to pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Bakhity. Svätý otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 21.00 hodine.

5. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

6. V stredu o 18.00 bude v pastoračnom centre pravidelné stretnutie farského spoločenstva. Teraz je na programe film: Volám sa Sam.

7. V piatok po večernej omši bude stretnutie birmovancov.

8. V nedeľu 12.2. po večernej svätej omši vás pozývame na modlitbu Liturgie hodín, spievaných vešpier v našom farskom kostole.

9. Upratovanie kostola má v tomto týždni v soboturáno skupina č.2.

10. Pozývame na miništrantské stretko ktoré bude v nedeľu 12.2. o 15:00 v pastoračnom centre.

11. Počas jarných prázdnin 28.2.2023 (utorok) organizujeme celodenný miništrantský výlet do Technického múzea vo Viedni. Miništranti ktorí majú záujem sa môžu prihlásiť v sakristií.

12. Dostali sme ponuku divadelných predstavení v Divadle A. Bagara v Nitre. Muzikál „Povolanie pápež“ bude v termínoch 20.2. o 18.00 a 4.3. o 18.30 ( vstupné od 15 € do 20 €). Muzikál „Jozef a jeho zázračný farebný plášť“ bude v termínoch 23.2.,  8.3. a 9.3. o 18.30 ( vstupné 30 €). Objednávanie – rezervácia vstupeniek: tel. 037/6524872. Zakúpenie vstupeniek aj on-line (https://www.dab.sk/program/)
:: https://www.dab.sk/inscenace/94-povolanie-papez
:: https://www.dab.sk/inscenace/234-jozef-a-jeho-zazracny-farebny-plast


Pozvánky