Úmysly

Pondelok

17:00 | Kľúčové
18:00 + Jozef a Margita Ondrejíčková a + Pavol a Anna Prekopoví a ZBP pre rod. Ondrejíčkovú, Kurhajcovú, Hlucháňovú a Dzigovskú | Nemšová

Utorok

17:00 | T. Závada
18:00 + Jozef (25. výr.), + rod. Remová, Chlebanová, Battésová a ZBP pre rod. Removú a Chlebanovú | Nemšová

Streda

17:00 | Borčice
18:00 + Juraj (20. výr.) a ZBP pre rod. Podolákovú a Somorovskú | Nemšová

Štvrtok

18:00 + Anton, Anna a Peter Kenderoví a Michal, Mária, Jozef a Gerta Vavrušoví | Nemšová

Piatok

18:00 + rodičia Remencoví, Bačíkoví a Jožka Tršková a ZBP rod. Remencová, Jurisová, Zapalačová | Nemšová

Sobota

07:00 Za ZBP pri operácií a + rodičia Vojtech a Berta | Nemšová
17:30 + Jozef Trška (5. výr.) a ZBP rod. Trškovej, Jančovej a Bandriovej | Nemšová

Nedeľa

07:30 | Kľúčové
08:00 + Michal a Mária, + rod. Ďuríková a Švančarová | Nemšová
08:45 | T. Závada
10:15 Pro populo | Nemšová
17:30 ZBP rod. Begáňovej, Húdekovej a Gabrielovej | Nemšová

Oznamy

  • Dnes popoludní o 14:00 hod. bude prvonedeľná pobožnosť a eucharistické požehnanie.
  • V stredu po večernej sv. omši bude stretnutie lektorov v učebni na fare.
  • V piatok po večernej sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna na 24 hod. adoráciu, ktorá bude ukončená v sobotu o 17:15 hod. eucharistickým požehnaním.
  • Diecézny biskup, Mons. Viliam Judák, ako štatutár zriaďovateľa SKŠ v Nemšovej na návrh rady školy z 10.1.2023 vymenoval Mgr. Annu Birasovú za riaditeľku SKŠ s účinnosťou od 1.2. 2023. Vymenovanej pani riaditeľke vyprosujeme Božie požehnanie a hojnosť darov Ducha Svätého pri budovaní a vedení našej cirkevnej katolíckej školy.
  • Dňa 8. februára 2023 je 257. výročie od smrti Jozefa Ilešháziho, ktorý postavil kostol sv. Michala Archanjela v Nemšovej.

 

Rozpis lektorov

  Č 7:00 8:00 10:15 17:30 18:00
P 1 Gurín
2
U 1 Kňažeková
2
S 1 Krajčiová
2
Š 1 Reves
2
P 1 Filípková
2
S 1 Štefánek Haliaková
2 Nachtmannová
N 1 Bobotová Králiková Minďárová
2 Máliková Chudová Mierny

Pozvánky