Úmysly

Pondelok

17:30 – Za zdravie a BP pre Jolanu |

Utorok

06:15 – Za zdravie a BP pre Oľgu |
17:30 – + Peter Frič |

Streda

06:15 – Za zdravie a BP pre sestru Rozáliu |
17:30 – + Viktor, Veronika, Jozef a Hermína |

Štvrtok

06:15 – + Mária a Pavol |
17:30 – + Slávka a František |

Piatok

06:15 – + Jozef a Mária |
17:30 – Poďakovanie za 90 rokov života a prosba za zdravie a Božiu pomoc pre Margitu |

Sobota

07:00 – Za zosnulých farníkov |
17:30 – Za odpustenie, uzdravenie a návrat k Ježišovi pre rod. Ňakatovú |

Nedeľa

07:00 – 1. + Jozef, Petra, rodičia, starí rodičia a svokrovci 2. Za zdravie a BP pre Martinu a Evu s rodinami |
08:30 – Za farníkov |
09:40 | vojenská
09:45 | Dražkovce
11:00 – + Ján, Jozefína a Peter |

Oznamy

Farské oznamy:

 • Za upratovanie kostola ďakujeme farníkom z Ľadovne a Jahodníkov a ostatným, ktorí pomohli. Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie kostola farníkov z Podhája a  ostatných ochotných farníkov, ktorí môžu pomôcť.
 • Sv. spoveď – Pondelok – Sobota – od 17:00 v kostole (Nie počas sv. omše).
 • Úradné hodiny – Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok – Piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón alebo e-mail.
 • Štvrtok od 17:00 – 17:30 bude Adorácia.
 • Chorých a nevládnych vyspovedá pán dekan v tomto týždni nasledovne:
  • V pondelok od 15:00 štvrtkových.
  • V utorok od 15:00 piatkových.
 • V utorok v rámci večernej sv. omše bude stretnutie prvoprijímajúcich detí.
 • Stretnutie farskej charity bude v stredu 08.02. večer po sv. omši o 18.15 hod.
 • V piatok v rámci večernej sv. omše bude stretnutie birmovancov, ktoré bude pokračovať aj po sv. omši na fare.
 • Birmovancom a rodičom s deťmi, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie pripomíname potrebnú účasť na nedeľných sv. omšiach a stretnutiach.
 • V sobotu je 31. Svetový deň chorých, ktorý ustanovil pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1992. Preto počas rannej sv. omše po homílii budeme udeľovať pomazanie chorých. Podmienky prijatia:
  • Každý nad 60 rokov.
  • Ktokoľvek, kto bol už na prvom sv. prijímaní a má nejaké zdravotné problémy.

Farské oznamy – Farnosť sv. Martina (mtmesto.sk)


Pozvánky