Úmysly

Pondelok

06:00 † z ružencového bratstva |
18:00 † Ján |

Utorok

06:00 Za komunitu SDR a duch. rodinu |
18:00 Za ZBP pre Martu a Jána |

Streda

06:00 † Pavol |
18:00 † Jozef |

Štvrtok

06:00 † Ján a Mária |
18:00 † Štefan |

Piatok

06:00 Za ZBP pre Mons. Františka |
18:00 † Anna |

Sobota

06:30 † Mária Mlynárová |
19:00 † z rod. Pavolovej |

Nedeľa

08:00 † Helena a Štefan |
09:00 † Albín Falašta | GK
10:00 Na úmysel celebranta |
19:00 † z rod. Gondovej |

Oznamy

SVÄTÉ OMŠE POČAS TÝŽDŇA:

Bazilika sv. Jakuba: ranná 6:00, sobota 6:30, večerná 18:00, sobota 19:00

BUDÚCA NEDEĽA:

Bazilika sv. Jakuba 8:00, 10:00, 19:00

Gymnaziálny kostol 9:00

Bazilika na Mariánskej hore —–

Závada 8:00

Levočská Dolina 9:00

Humanitár 10:00

ĎALŠIE OZNAMY:

 1. Vo štvrtok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre birmovancov.
 2. V piatok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre deti.
 3. V sobotu 11. februára máme spomienku na Preblahoslavenú Pannu Máriu
  Lurdskú. Je to 31. svetový deň chorých. Sv. omša bude na Mariánskej hore
  o 10:00.
 4. Slávnosť Prvého svätého prijímania v našej farnosti bude 4. júna 2023
  o 10:00 na Slávnosť Najsvätejšej Trojice.
 5. Všetky najnovšie informácie nájdete na webe farnosti farnostlevoca.sk

 

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.farnostlevoca.sk/

Pozvánky