Úmysly

Pondelok

18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 | Radoľa

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

06:30 |

Piatok

06:30 |
18:00 |

Sobota

18:00 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 |
10:30 |
09:00 | Radoľa

Oznamy

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole a v stredu
o 18:00 do farského kostola Panny Márie.
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie v sobotu večer.
• Peter Sovík, syn Tibora a Gabriely r. Králikovej, narodený 05.09.1997 v Čadci, bývajúci v
Radoľa Lany II. 320, seminarista Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre chce v tomto roku
prijať diakonské svätenie. Kto by vedel nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to láskavo
ohlási na farskom úrade.
• Sviatosť birmovania bude v našej farnosti vysluhovať generálny vikár 7. mája 2023.
• V sobotu na spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej slávime 31. svetový deň
chorých. Pri tejto príležitosti sa v piatok pri svätých omšiach bude udeľovať Sviatosť pomazania
nemocných. Preto nech záujemcovia prídu na omšu vyspovedaní a pripravení. Tí ktorí máte v
rodine chorých alebo nevládnych, preukážte im dobrý skutok a privezte ich podľa možnosti na
omšu.
• Dnes sa koná prvonedeľná zbierka na potreby kostola. Za milodary Pán Boh zaplať.
• Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na 16. ročník Púte zaľúbených, ktorá sa uskutoční
v národnej bazilike v Šaštíne v sobotu 18. februára 2023. Viac info a registráciu nájdete na
stránke www.zalubeni.sk.

Sviatosť zmierenia pol hodinu pred svätými omšami okrem nedele.


Pozvánky