Úmysly

Pondelok

06:30 † Ján Tulipán, vnučka Daniela, vnuk Rastislav a celá † rodina; † rodičia, starí rodičia a živá rodina; Za zdravie a pomoc Božiu pre Máriu a dary Ducha Svätého pre lekárov (o. Paľko) |

Utorok

18:00 † Ján Jančov, † rodina Jančová a živá rodina; Pomoc Božiu pre Dominika |

Streda

06:30 † rodičia Križkoví, brat Ján, starí rodičia z oboch strán a živá rodina; † starí rodičia Kabanicoví, Baculíkoví, Margita, Jozef a živá rodina |

Štvrtok

18:00 † Ján a Anna Dobrockí a synovia; Pomoc Božiu pre rodinu |

Piatok

08:00 † Emília, Anton, Ladislav, Emília Zacharovci a živá rodina |
18:00 Za dar viery pre sestru, deti a pomoc Božiu pre manžela s rodinou |

Sobota

18:00 † Ľudmila Povaľačová (1. výročie), starí rodičia a krstná mama; † Gizela Borbuliaková (30. deň) |

Nedeľa

07:30 † Pavel Kuzma, rodičia z oboch strán a živá rodina; Za zdravie a pomoc Božiu i ochranu Panny Márie pre syna a dcéru s rodinami (o. Paľko); Za pomoc Božiu pre manžela |
09:00 Aby sme vedeli byť svetlom a soľou sveta (priamy prenos) |
10:30 † rodina Ďuricová, Kempová, Belláková, Chrienová a živá rodina |

Oznamy

  • Adorácia bude v tomto týždni v stredu a v piatok od 17.00 do 18.00 hod. Je aj možnosť sv. spovede. Spovedať budeme aj v pondelok po rannej sv. omši od 07.00 hod.
  • V piatok bude sv. omša pre deti. Pozývame aj rodičov.
  • V sobotu pri večernej sv. omši budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých.
  • Na budúci pondelok 13. februára po večernej sv. omši bude stretnutie členov živého ruženca ružencového bratstva. Uskutočnia sa aj voľby horliteľov ruží a horliteľa ružencového bratstva. Na nástenke je zoznam členov jednotlivých ruží.
  • 25. februára pozývame miništrantov aj otcov na Deň otvorených dverí do seminára v Nitre. Pôjde autobus.
  • 1. – 3. marca 2023 bude výlet pre miništrantov na Močiar.
  • 18. 3. 2023 bude v Dudinciach stretnutie snúbencov, ktorí chcú vstúpiť do manželstva na jar i jeseň tohto roku. Stretnutie je povinné.

 

Oficiálne farské oznamy:
https://rkfu.webnode.sk/


Pozvánky