Úmysly

Pondelok

06:00 †Šimon | Bazilika minor-Svätého Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov spomienka
08:30 ZBP Agnesa a Kristína | Bazilika minor
18:00 †Andrej a Irena | Bazilika minor

Utorok

06:00 †Alfonz a Zuzana | Bazilka minor-Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
08:30 Za pokoj vo svete | Bazilika minor
18:00 Na úmysel celebranta | Bazilika minor-Rádio LUMEN
18:00 | Malý Slavkov

Streda

06:00 †Mária, Ján a Helena | Bazilika minor
09:00 Za kňazov | Bazilika minor-rekolekcie
18:00 †Mária a Ondrej | Bazilika minor-mládežnícka
18:00 | Stráne pod Tatrami

Štvrtok

06:00 †Andrej a rodičia | Bazilika minor-Obetovanie Pána, sviatok
08:30 Za rodiny | Bazilika minor
17:00 Adorácia | Bazilka minor
18:00 †Magdaléna a Ladislav | Bazilka minor

Piatok

06:00 †Alojz, Bernard a kňaz Pavol | Bazilika minor-Svätej Školastiky, panny, spomienka
08:30 Za rehoľníkov | Bazilika minor
16:30 †Slavomír a Juraj | Bazilika minor-detská
18:00 †Ida a Anton, Ladislav a Mária | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov

Sobota

06:00 †Anna a Jozef | Bazilika minor-Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľub spomienka
08:30 vysl. Sviatosti pomazania chorých Za chorých | Bazilika minor
11:00 S vysl. Sviatosti pomazania chorých Za chorých | Bazilika minor
18:00 †Jozef | Bazilika minor

Nedeľa

06:30 †Štefan | Bazilika minor-6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná škola
10:00 Za Boží ľud | Bazilika minor-KTV
11:00 poklona | Bazilika minor 11.00-15.00hod.
15:00 pobožnosť | Bazilika minor
16:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
18:30 Za Boží ľud | Bazilika minor
08:00 | Malý Slavkov
09:30 | Malý Slavkov
09:00 | Stráne pod Tatrami

Oznamy

FARNOSŤ KEŽMAROK – 5. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK, 5.2.2023

KŇAZSKÉ REKOLEKCIE A ZMENA ČASU SV. OMŠE
V stredu 8. februára sa v našej farnosti uskutoční pravidelné stretnutie kňazov
troch dekanátov Kežmarok, Poprad a Spišský Štiavnik za účasti otca biskupa
Jána Kuboša, diecézneho administrátora Spišskej diecézy. Začne sv. omšou o 9:00hod. v bazilike, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Preto zvyčajná sv. omša o8:30 nebude. Potom bude pokračovať pracovné stretnutie kňazov mimo baziliku.

POMAZANIE CHORÝCH
V sobotu 11. februára na spomienku Panny Márie Lurdskej sa v Katolíckej cirkvi
slávi Svetový deň chorých. V roku 1992 ho ustanovil dnes už svätý pápež Jána
Pavol II. V tento deň budú v bazilike dve osobitné sv. omše o 8:30 hod. a o
11:00 hod., pri ktorých vyslúžime sviatosť pomazania chorých. Pred
pomazaním chorých treba pristúpiť k sviatosti zmierenia. Nemusí to byť v deň
prijatia sviatosti pomazania chorých. Platí aj prvopiatková z uplynulého
týždňa. Polhodinu pred týmito sv. omšami budeme spovedať. Pripomíname,
že túto sviatosť môže prijať každý pokrstený človek, ktorý sa ocitol v ohrození
života pre svoju vážnu chorobu alebo starobu,

MODLITBA VEŠPIER DO RÁDIA LUMEN
Od pondelka 6. februára do piatku o 19:30 hod. a v sobotu o 20:00 hod. sa
budeme v bazilike modliť vešpery, ktoré v priamom prenose bude vysielať Rádio
Lumen. Pridajte sa k nám v tejto modlitbe Cirkvi. Príte sa pomodliť spolu s nami do baziliky alebo sa modlite s nami prostredníctvom rádia Lumen.

TERMÍN SVIATOSTI BIRMOVANIA
Chceme Vás informovať, že z biskupského úradu nám potvrdili dátum birmovky.
Bude to sobota 3.6. 2023 o 10:00 hod. v Bazilike Sv. Kríža v Kežmarku. Mal by
prísť otec biskup Ján Kuboš, diecézny administrátor Spišskej diecézy.

POZVÁNKA NA „MANŽELSKÉ VEČERY“
Kurz Manželské večery tvorí osem stretnutí. Vždy začína spoločnou večerou
manželov pri sviečkach. Po večeri nasleduje príhovor páru, ktorý kurz vedie a
následne sa spustí DVD s prednáškou. Potom je čas pre manželov na vzájomný
rozhovor. Vôbec nezáleží na tom, či v manželstve žijete menej ako dva roky alebo
viac ako tridsať rokov. Ak máte pekné manželstvo, kurz vám pomôže ď alej ho
zlepšiť a posilní vaše dobré návyky. V našej farnosti budú prebiehať vždy vo
štvrtok o 19:00 hod. v Hoteli Club. Cena za pár je 14, EUR za 1 večer.
Začneme 16.2. 2023. Kontakt na prihlásenie:
manzelskevecery.kezmarok@gmail.com a tel. 0905 452 482. Viac informácií
o tomto kurze nájdete na www.manzelskevecery.maranathapo.sk

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
Sviatosť zmierenia v tomto týždni budeme vysluhovať vždy pol hodiny pred
každou sv. omšou v bazilike od pondelka do soboty.

CELODENNÁ POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ
12. februára sa v našej farnosti uskutoční celodenná poklona Sviatosti Oltárnej.
Keďže v tomto roku táto poklona pripadá na nedeľu, prispôsobíme ju podľa
svätých omší. Sviatosť vyložíme po skončení sv. omše, ktorá sa slávi o 10:00 hod.
a poklona sa skončí pobožnosťou o 15:00 hod. spojenou s eucharistickým
požehnaním. Povzbudzujeme Vás, aby ste si našli čas prísť sa pokloniť živému
Ježišovi, ktorý je reálne prítomný v tejto najsvätejšej sviatosti. Prosíme,
prihláste sa na poklonu v konkrétny čas jednotlivci, rodiny,
spoločenstvá… Rozpis nájdete na stolíku pri východe z baziliky.
Samozrejme, môžete aj viacerí v ten istý čas. Veriaci, ktorý vykoná návštevu
kostola a strávi v adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou aspoň
polhodinu, môže za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba
na úmysel Sv. Otca, úmysel chrániť sa aj všedného hriechu) získať úplné
odpustky. Ak je to kratší čas, môže získať čiastočné odpustky. Vo všetkých
farnostiach Spišskej diecézy prebieha tzv. nepretržitá poklona Sviatosti Oltárnej,
ktorú v roku 1921 zaviedol vtedajší diecézny biskup Ján Vojtaššák. Každý deň
v roku je v niektorej farnosti eucharistická poklona.

KRUCIÁTA OSLOBODENIA ČLOVEKA
Srdečne pozývame Všetkých záujemcov o Kruciátu oslobodenia človeka na alšie
stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 8. februára po skončení večernej sv.
omše v priestoroch charity.

POZVÁNKA NA VEĽMI AKUTÁLNU PREDNÁŠKU
Srdečne Vás pozývame na ďalšiu z prednášok „Ako žiť vieru v modernom
svete II“. V sobotu 18. februára o 10:00 hod. v budove Charity (vedľa
baziliky) bude naším hosťom kňaz prof. Ján Duda, farár v Dlhej nad Oravou a
známy odborník na kanonické právo. Bude hovoriť na tému: Formy
manželského spolužitia muža a ženy a ich dopad na náboženský
život. Všetkých záujemcov srdečne pozývame. Príďte si ju vypočuť a diskutovať.

PONÚKAME VÁM BIBLICKÝ DARČEK
Ponúkame Vám biblické vrecúško „100 citátov z Knihy proroka Izaiáša“.
Nájdete v ňom aj krátky príhovor Svätého Otca Františka o starozákonnom
prorokovi Izaiášovi. Taktiež med, ktorý nám má pripomínať, že Božie slovo je
sladšie ako med. Toto biblické vrecúško je vhodný darček aj pre druhých. Je to
spôsob, ako zostať pravidelne v kontakte s Božím slovom. Tento darček
dostanete v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku alebo v predajni Slovenka alebo v
náboženskej predajni Sv. Michal. Spoločná cena je 3, EUR.

KURZY PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO 2023
Snúbenci, ktorí uvažujú prijať sviatosť manželstva, môžu sa prihlásiť na Kurzy
prípravy na manželstvo na budúci rok. Termíny kurzov v rámci Slovenska a
možnosť prihlásenia sa, sú uvedené na webstránke:
www.domanzelstva.sk.
Certifikáty z tohto kurzu majú platnosť 2 roky. Túto prípravu akceptujeme v
našej farnosti pri príprave na sobáš a povzbudzujeme snúbencov, aby ju
absolvovali.

 DETI, POZÝVAME VÁS DO “eRka”
Srdečne pozývame všetky deti od 6tich rokov na spoločné stretnutia eRka
Kežmarok. Prihlášky na tieto stretnutia nájdete pri východe z baziliky na
stolíkoch. Členský poplatok je 5€. Vyplnené prihlášky môžete priniesť do
sakristie, alebo ich dať v škole učiteľom náboženstva. Členské prinesiete, keď
bude zvolané prvé stretnutie. “eRko“ je detská organizácia s celoslovenskou
pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi
v malých spoločenstvách stretkách. Program eRka zabezpeču vyškolení
dobrovoľníci. Združuje približne 6 500 členov. Je to práve eRko, ktoré napríklad
organizuje každý rok kolednícku akciu “Dobrá novina. “

JEŽIŠ JE KORUNOVANÝ TŔNÍM
Na webstránke našej farnosti v
časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský
zverejnil ď alšiu časť svojho podcastu KAIROS s
názvom: Bičovanie Ježiša. Je to
tretie tajomstvo bolestného ruženca, ktoré pripomína Ježišovo utrpenie. Kristus
nemá na hlave zlatú, ale tŕňovú korunu. Predstavuje typ kráľa v utrpení. V tejto
časti sa dozviete duchovné posolstvo tohoto tajomstva.

ĎALŠIA ČASŤ PODCASTU „BOŽIE SLOVO MEDZI NAMI“
Farár a dekan v Kežmarku František Trstenský zverejnil tretiu časť podcastu
s názvom „Božie Slovo medzi nami“. Vysvetľuje v ňom evanjelium tejto 5.
nedele v cezročnom období a ponúka jeho aplikáciu do života. Môže byť pre nás
duchovnou prípravou na plné prežitie nedele ako Pánovho dňa s hlbším
porozumením Božieho slova. Novú časť zverejňuje každý týždeň vždy
v piatok na webstránke farnosti v časti „Blog“. Pozývame všetkých k jeho
pravidelnému počúvaniu.

DUCHOVNÉ SLOVKO
Evanjeliové metafory soli a svetla zaznievajú po skončení blahoslavenstiev. Chce sa tým ukázať, že revolučné posolstvo blahoslavenstiev treba dosvedčiť vlastným
životom, pred všetkými. Ale všimnite si, Ježiš nehovorí „ty si soľ zeme, ty si svetlo
sveta“, ale „vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta.“ Nielen jednotliví kresťania, ale aj
spoločenstvá a celá Cirkev sú svedkami Ježiša Krista. Ako kresťania nesmieme
stratiť chuť evanjelia a zosvetáčtiť sa chuťou tohto sveta. Pri symbole svetla
pamätajme, že byť svetlom sveta vôbec neznamená dávať vlastnú osobu na obdiv
druhým. Kresťanské spoločenstvo vždy zlyhalo, keď sa stalo pupkom sveta.
Kresťania sú svetlom sveta, keď nechávajú zažiariť dielam, ktoré svedčia o Ježišovi Kristovi.

PODPORTE NÁS
Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať
potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity.

Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom
pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti

s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME!

KONTAKT
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok

Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok

Tel. č.:
052/452 22 20Mobil: 0903 012 489
Email:
farakezmarok@gmail.com

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.farakezmarok.sk

 

 

 

 

 

 


Pozvánky