Úmysly

Pondelok

06:15 poďakovanie za 63 rokov manželstva Margity a Ernesta Vranových | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Ivan, dcéra: Miroslava a rodičia z oboch strán | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Utorok

06:15 Za BP v chorobe pre Alenu | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 za našich kňazov | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Streda

06:15 Za BP pre rodinu Mrníkovu | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † manžel Alexander a rodičia z oboch strán | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

06:15 † Július Filipek a Pavol Makás | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Janka Labdafská | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

06:15 † Ignác a Margita Budayovi | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 Za BP pre Evu Labdafskú | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

07:00 za Boží ľud | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
17:30 † Ľubomír Zubárik | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 † Anna, Vladislav a Viliam | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 † Vladimír a Anna | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

☩ V tomto týždni Vás všetkých, najmä deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a birmovancov, pozývame k modlitbe svätého ruženca: od 16:45, na poklonu: vo štvrtok po večernej svätej omši a Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 16:30.

☩ V sobotu: 11. II. je svetový deň chorých. V tento deň bude pri oboch svätých omšiach vo farskom kostole udeľovaná sviatosť pomazania chorých, ktorej prijímateľom môže byť každý pokrstený po nadobudnutí užívania rozumu (po siedmom roku života), ktorý začína byť v blízkom nebezpečenstve smrti pre vysoký vek alebo vážnu chorobu.

☩ Milé deti a rodičia, každý deň sme Pánom Ježišom pozvaní stávať sa svätými. Tak prečo si to nevyskúšať? Srdečne Vás pozývame na karneval všetkých svätých. Tešíme sa na Vás v sobotu: 18. II. od 14:30 do 18:00 v telocvični ZŠ Medňanská v Ilave. Čakajú na Vás zaujímavé odmeny, malé občerstvenie, ku ktorému kto chce môže prispieť slanou či sladkou maškrtou , super program a zábava s DJ-om. Vyberte si svätca či sväticu, vytvorte masku, zistite aj niečo zaujímavé z ich života a príďte medzi nás. Nezabudnite si so sebou priniesť aj vhodnú obuv na prezutie.

☩ Saleziáni don Bosca a Pavlíni pozývajú na 16. ročník Púte zaľúbených, ktorá sa uskutoční v Šaštíne v sobotu: 18. II. Púť je určená pre všetkých zaľúbených – chodiacich spolu, snúbencov i manželov. Viac info a registráciu nájdete na stránke: www.zalubeni.sk

☩ Prvé sväté prijímanie bude v našej farnosti vysluhované v nedeľu Najsvätejšej Trojice: 4. VI. a sviatosť birmovania v nedeľu: 25. VI. Prosíme rodičov, aby dohliadli na prípravu a plnenie si povinností svojich detí a mladých.

☩ Ponúkame Vám na predaj časopisy: Naša Žilinská diecéza – cena za kus: 1 € a Ostaňte v láske – cena za kus: 2, 50 €.

☩ Upratovanie kostola v piatok po večernej svätej omši: skupina č. 4. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!

☩ Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary – duchovné, hmotné, finančné (milodary na potreby kostola: osobne prinesené: 1x – 10 €, 1x – 25 € a 1x – 100 €) i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; odstrojenie vianočnej výzdoby; … ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.

„Pred týždňom nás Ježiš vyzval prevziať si „preukaz totožnosti kresťana“ v podobe ôsmich blahoslavenstiev. Dnes nám hovorí o dôvode prevzatia: aby sme sa stali soľou zeme a svetlom sveta, teda aby sme boli jeho učeníkmi s misijným poslaním. Nestačí byť len učeníkmi, ktorí o ňom veľa vedia, ale nič nepovedia, ale aj misionármi, ktorí dokážu o ňom svedčiť všade tam, kde sú. Pravý učeník si totiž nenecháva Ježiša len pre seba, ale chce sa oňho deliť s ostatnými. Na druhej strane nemôže o Kristovi hovoriť ten, kto si nedokáže najprv k nemu sadnúť a počúvať ho.“


Pozvánky