Úmysly

Pondelok

07:00 Na poďakovanie za dar životného jubilea sestry Zdenky | Karmel
17:30 +Marián Kučera, nedožitých 70.rokov | Sv. Pavla Mikiho a spol., mučeníkov, spomienka

Utorok

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre synov s rodinami | Karmel
17:30 +Jozef Ostrihoň, nedožitých 60. rokov, rodičia a starí rodičia |

Streda

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu | Karmel
17:30 +Amália Uramová, 1.výr. a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Štvrtok

07:00 Za uzdravenie Hanky a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Karmel
17:30 +Jolana Cerovská |

Piatok

07:00 +Štefan Krnáč a za zdravie a Božiu pomoc pre manželku a syna s rodinou | Karmel
17:30 +Ján Lalík |

Sobota

07:00 +rodičia z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc pre členov rodiny | Karmel
07:30 Za ružu Márie Kaľamárovej | Preblahoslavenej P. Márie Lurdskej, ľubovoľná spomienka
17:30 +Vilma Jagerská, nedožitých 70 rokov |

Nedeľa

07:30 Na poďakovanie za 60.rokov života dcéry Alenky | Karmel
07:45 +Anna Gabrielová, 1.výr., manžel Július |
09:00 Na poďakovanie za Božiu pomoc pri oprave chudobienca |
10:30 +Mikuláš Melišík, rodičia a Rastislav |
17:30 +Ján Ďurica, 10.výr. a manželka Emília |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č.34. Márie Kaľamárovaj.
 • Dnes po sv. omšiach je prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti.
 • Od 13. do 19.02.2023 bude prebiehať Národný týždeň manželstva. Na záver tohto
  týždňa navštívi v nedeľu 19.02. našu farnosť vdp. Jozef Kuneš, súdny vikár a farár
  v Selciach, ktorý bude mať po večernej svätej omši prednášku pre manželov.
 • Oznam detského speváckeho zboru: Milé detičky, oteckovia, milé mamičky,
  dedkovia i babičky, chystajte si kostýmy, v našej farnosti bude v nedeľu 12.02.2023
  o 14.00 hod v Chudobienci KARNEVAL! Zoberte kamarátov, dobrú náladu a niečo na
  zahryznutie. Všetci ste srdečne pozvaní, tešíme sa na vás!

ThLic. Ľuboš Sabol
dekan-farár

Odkaz na zdrojovú stránku: http://detva.fara.sk/html/oznamy

Pozvánky