Úmysly

Pondelok

07:00 na úmysel Charity |
18:00 |

Utorok

07:00 |
18:00 |

Streda

07:00 |
18:00 |

Štvrtok

07:00 | Adorácia od 15:00
18:00 | Adorácia od 15:00

Piatok

07:00 |
15:45 |
18:00 |

Sobota

07:00 |
18:00 |

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

Dnes o 15:00 vo farskom kostole bude Korunka Božieho milosrdenstva.

Sviatosť birmovania bude 28.05.2023 (nedeľa) a 1. sv. prijímanie bude 13.05.2023 (sobota).

Slovenská katolícka charita pozýva 8. februára (streda) veriacich k modlitbe a to pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Bákhity. Svätý otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 21:00 hodine.

Pozývame vás na duchovnú prípravu pred Pôstom 2023 na Celonočnú Adoráciu úmysel “za pokoj a mier na Ukrajine” 17.02 – 18.02. V piatok po večernej sv. omši po celú noc až do rannej sv. omše bude celonočná Adorácia spoločenstiev. Na modlitbová služba – je možné zapísať sa v sakristii.

Kto by chcel darovať 2 % z dane pre naše farské občianske združenie PRO BONUM a podporiť tak rôzne aktivity v našej farnosti, môže si vziať tlačivo v sakristii alebo je zverejnené aj na farskej web stránke. Ďakujeme.

Upratovanie: ďakujeme za ich službu farnosti skupine u Ševca, u Kultána, Drahošanka ako aj na Horelici a Čadečke

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.

Tlačivo na darovanie 2% pre občianske združenie PRO BONUM


Pozvánky