Úmysly

Pondelok

18:30 Za Božiu pomoc a ochranu rodiny Poláčkovej a Maderovej a poďakovanie za 73. rokov života |

Utorok

06:30 Za živých a + členov rodiny |
18:30 Za zdravie pre Imricha |

Streda

06:30 Za dar živej viery pre syna |
17:30 + manžel Marián |

Štvrtok

06:30 Na úmysel |
18:30 + rodičia Ľudovít a Margita a ich + syn Ľudovít, + starí rodičia Veronika a Ľudovít, Vilma, František, Hermína, Ján a ich + deti |

Piatok

06:30 Za dary Ducha Svätého pre deti a vnúčatá |
18:30 Za zdravie pre mamu |

Sobota

08:00 Za zdravie pre Mirka a Hanku a za zdravie pre rodičov |

Nedeľa

08:00 Poďakovanie za 60 rokov života Pavla a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Martinu a Barboru |
09:30 Za farníkov |
11:00 + Mária, Ernest, Július a Tomáš; za Božie požehnanie pre ostatnú žijúcu rodinu |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie a dary D.S. pre |

Oznamy

MODLITBY MUŽOV

Dnes o 17.00 bude stretnutie modlitby mužov.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI POMAZANIA CHORÝCH

V sobotu 11.2. budeme sláviť Svetový deň chorých, preto pri tejto príležitosti budeme vysluhovať počas sv. omše o 8.00 sviatosť pomazania chorých.

Sviatosť pomazania chorých môže prijať pokrstená osoba, v milosti posväcujúcej, ktorá má vážnu chorobu a túto sviatosť prijala min. pred jedným rokom, alebo sa táto choroba počas jedného roka zhoršila, či recidivovala, stala sa vážnejšou. Taktiež túto sviatosť môžu prijať tí, ktorí netrpia chorobou, ale sa cítia starobou zoslabnutí a majú min. 65. rokov.

 

VYSVIACKA A PRIMÍCIE

S radosťou vám oznamujeme, že v sobotu 18.2.2023 o 16.00 bude v Katedrále sv. Martina vysvätený za kňaza náš rodák dp. Andrej Makovník, DCJM. Následne bude novokňaz v nedeľu 19.2.2023 o 10.30 sláviť svoju primičnú sv. omšu v našom farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie.

ZAPISOVANIE ÚMYSLOV SV. OMŠÍ

Úmysly sv. omší na mesiac marec 2023 budeme zapisovať v pondelok 6.2.2023 po večernej sv. omši.

2% PRE FARNOSŤ

Aj tento rok môžete podporiť našu farnosť a jej aktivity darom 2% percent vašich daní. Vzhľadom na veľký výpadok príjmov v predchádzajúcom roku, nám vaše 2% veľmi pomôžu.
Príslušné tlačivo je k dispozícii v predsieni kostole a na farskej stránke:
http://faraluky.sk/images/data/Vyhlasenie_2022.pdf
Ďakujeme veľmi!
Postup:
1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o “vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň”.
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane”.
3. Z tohto “Potvrdenia” si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
4. Vypíšte “Vyhlásenie”, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie. Do “Vyhlásenia” doplňte sumu, ktorú chcete poukázať.
5. Obe tieto tlačivá, teda “Vyhlásenie” spolu s “Potvrdením”, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer má na starosti skupina 2.

OZNAMY ARCIBISKUPSTVA A INÉ

Slovenská katolícka charita pozýva 8. februára veriacich k modlitbe a to pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Bakhity. Svätý otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 21.00 hodine.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na stretnutie zo série projektu Verbum talkshow – Rozhovory, ktoré idú na hĺbku. Téma diskusie bude: Ako Benedikt XVI. ovplyvnil moju vieru?
Stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 9.februára o 19.00 v Teatro Colorato. Lístky je možné zakúpiť cez portál inviton alebo aj priamo na mieste. Viac informácií nájdete aj na facebookovej stránke podujatia.

V sobotu 11. februára sa na Spomienku Panny Márie Lurdskej uskutoční o 18.00 hodine v Kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii svätá omša, po ktorej sú všetci pozvaní na modlitbu ruženca “za pokoj vo svete” v blízkej Lurdskej jaskyni.


Pozvánky