Úmysly

Pondelok

18:30 + syn Martin Hrnčiar, rodičia Pavel a Mária, sestra Mária a brat Pavel / Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre rodiny Fantoní, Zuber a Nagy | sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Utorok

08:00 + rodičia z oboch strán, brat Štefan, švagriná a švagor |
18:30 + rodičia Mária a Jozef, poďakovanie za narodenie vnuka Artura a prosba o Božie požehnanie pre rodinu |

Streda

08:00 + Karolína Martanovičová, Jozef a Jozefína Klassoví | sv. Jozefíny Bakhity, panny, ľubovolná spomienka
18:30 + rodičia Mária a Alojz a ostatná rodina |

Štvrtok

08:00 Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Annu, deti a Máriu |
18:30 Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Sofiu a Danielu |

Piatok

08:00 Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre krstného syna Juraja a birmovného syna Juraja | sv. Školastiky, panny, spomienka
18:30 + manžel Michal, dcéra Andrejka a rodičia z oboch strán |

Sobota

08:00 Za Božiu milosť obrátenia a dar živej viery pre Tomáša a celú rodinu / Poďakovanie za dožitých 75. rokov a prosba o Božiu pomoc do ďalšieho života pre Máriu | . Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej

Nedeľa

08:00 + rodičia Jozef a Marta |
09:30 Za farnosť |
11:00 + Dagmar Maťová |
18:30 + rodičia Justína a Martin, Anna a Adam a starí rodičia z oboch strán |

Oznamy

• Sväté omše – Sväté omše v nasledujúcom týždni budú
v pondelok o 18:30, v utorok až piatok o 8:00 a 18:30, v sobotu
8:00, v nedeľu 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30. Online prenos svätej omše
môžete sledovať v nedeľu o 11:00 na youtubovom kanáli farnosti
(farnosť DNV).

• Pomazanie chorých – V sobotu 11. 2. na spomienku
preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej budem pri sv. omši o 8:00
udeľovať starým a chorým sviatosť pomazania chorých.

• Adorácia – Vo štvrtok 9. 2. Vás po večernej sv. omši
pozývame na moderovanú adoráciu za kňazov.

• Mládežnícka sv. omša, stretká – Pozývame všetkých mladých
na piatkové večerné sv. omše, ktoré sú viac zamerané pre mladých,
či už príhovorom a tiež hudobným doprovodom. A tiež tých, ktorí
už sú po birmovke, pozývame budúci piatok 10. 2. na stretko
v domčeku vedľa kostola.

• Stretnutia rodičov na materskej – Stretká rodičov na
materskej bývajú vždy vo štvrtok). Stretnutie začína sv. omšou
o 8.00 a potom pokračuje na fare.

• Farské tábory – Radi by sme pozvali všetky deti na tábory,
ktoré toto leto chystáme v našej farnosti. Tento rok máme aj
novinku – tábory budú dva. DENNÝ tábor, pre deti vo veku 5 – 12
rokov, bude už tradične v F-centre a okolí, v termíne: 7. – 11. 8.
2023. POBYTOVÝ tábor, pre deti vo veku 9 – 16 rokov, bude
v termíne 13. – 19. 8. 2023 v Brezovej pod Bradlom. Všetky
podrobnejšie informácie – témy táborov, cena, spôsob prihlasovania
– zverejním do 2 týždňov. Budú zverejnené na webe farnosti, ako aj
na našich sociálnych sieťach. V tejto chvíli sa teda ešte nedá na
tábory prihlasovať, bude to možné od nedele – 19.2.2023.
Poprosíme Vás o trpezlivosť, zároveň si termíny už môžete zaradiť
do letného programu pre vaše deti. Chceli by sme týmto poprosiť aj
o vašu podporu – sú medzi nami rodiny, ktoré by svoje deti na tábor
poslať nemohli, lebo im chýbajú peniažky. Nejaké sa nám – veríme
– podarí získať podobne ako po minulé roky z dotácií. Uplynulý rok
a aj tento, ktorý začal, sa však javí trocha finančne náročnejšie,
s ohľadom na zvyšovanie cien takmer všetkého… My ako
organizátori by sme boli radi, keby sme mohli udržať ceny táborov
čo najnižšie. Preto, ak ktokoľvek z vás má chuť podporiť tábor, či
už finančne alebo materiálne, budeme veľmi vďační. O možnej
forme pomoci bude tiež informácia zverejnená o týždeň.

• Zbierka pre Ukrajinu – Bratislavská arcidiecézna charita
vyhlasuje vo farských charitách a vybraných farnostiach materiálnu
zbierku Svetlo pre Ukrajinu. Pri príležitosti blížiaceho sa 1. výročia
od vypuknutia vojny, 24. februára, Charita pozýva ľudí darovať od
5. 2. 2023 do 26. 2. 2023 sviečky, kahance, baterky, tužkové batérie
a powerbank (záložný zdroj energie) pre najviac postihnuté oblasti
vojnou zmietanej Ukrajiny. Spolu s modlitbou za trpiacich a mier,
môže byť dar sviečky symbolom svetla Krista prinášajúceho pokoj
pre každého. Prosíme, vyzbierané veci vložte do označenej krabice
umiestnenej vzadu v kostole pri novinách. Charita bude dary
distribuovať pre trpiacich ľudí na Ukrajine.


Pozvánky