Úmysly

Pondelok

07:00 + Františka Kmeťová (1. výr.) a Ján a rodičia | Bojnice

Utorok

16:30 + Irena a Michal, ich deti, nevesta a zať | Dubnica
17:30 + Júlia, Ján a Helena | Bojnice

Streda

16:30 + Tomáš, Františka, rodičia a zať Dušan | Šútovce
17:30 + Peter Benca a rodičia z oboch strán | Bojnice

Štvrtok

17:30 za zdravie a Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre celú rodinu z oboch strán | Bojnice

Piatok

16:30 + Jozef a Branko | Dubnica
17:30 + Jozefína (nedožitých 40. rokov života) a rodiny Kincsesová, Chlupíková a Bebjaková | Bojnice

Sobota

17:30 + Juraj Ondro (30. výr.), matka Margita (14. výr.) a rodičia z oboch strán | Bojnice

Nedeľa

07:00 + Peter (1. výr.) | Bojnice
08:30 + rodina Mjartanová a rodičia z oboch strán | Šútovce
08:30 + Vincent Kozár (1. výr.) | Dubnica
10:00 za farnosť | Bojnice
17:30 + rodina Bírešová | Bojnice

Oznamy

Dnes /v nedeľu/ popoludní bude vo farskom kostole o 14.00 h. prvonedeľná pobožnosť.

V utorok o 16.30 h. bude vo farskom kostole mariánske Večeradlo.

Vo štvrtok bude vo farskom kostole od 16.00 h. adorácia.

V  tomto týždni budeme v kostoloch našej farnosti počas sv. omše vysluhovať sviatosť pomazania chorých:

v stredu – Šútovce,

v piatok – Dubnica a Bojnice.

V sobotu je 31. svetový deň chorých.

Prvé sv. prijímanie bude v našej farnosti v nedeľu 28. mája 2023.

Do budúcej nedeľu môžete navrhovať členov Farskej pastoračnej rady. V Bojniciach šiestich, v Dubnici dvoch a v Šútovciach jedného.

                                                                                                           Anton Eliaš, farár

Tel.: 046/543 96 41, e-mail: bojnice@fara.sk, i-net: http://www.fara.sk/bojnice


Pozvánky