Úmysly

Pondelok

06:30 + rodičia, starí rodičia a krstní rodičia | sv. Pavol Miki a spol., mučeníci
17:30 + rodičia Ľudovít a Anna, Monika a synovec Štefan |

Utorok

06:30 + svokor Jozef |
17:30 + svokrovci František, Albína, ich synovia a nevesta |

Streda

06:30 + František a za všetkých + z rodiny | Sv. Jozefína Bakhita, panna
17:30 Poďakovanie za životné jubileum, dary Ducha Svätého pre Annu a jej rodinu |

Štvrtok

06:30 + manžel Jozef |
17:30 Za Božie požehnanie pre dcéru Lenku | + adorácia

Piatok

06:30 + z rodiny Michňovej a Lovčanovej | sv. Školastika, panna
17:30 Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Veroniku a jej rodinu |

Sobota

06:30 Za všetkých zosnulých z farnosti | Preblahoslavená Panna Mária Lurdská
17:30 + Juliana, manžel Štefan, syn Ján a zať Ján |

Nedeľa

07:00 + rodičia, manžel, súrodenci, švagrovia a starí rodičia |
08:15 Za všetkých farníkov |
09:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Laššákovú a ich deti |
11:00 Za Božie požehnanie pre celú rodinu |
18:00 Na úmysel kňaza |

Oznamy

  • upratanie kostola poprosím skupinu č. 2.
  • Deti si môžu vyzdvihnúť nálepky za dnešnú sv. omšu v sakristii.
  • Dnes o 14.30 bude v kostole modlitba sv. ruženca.
  • V pondelok o 17.30 bude katechetická sv. omša pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov.
  • V utorok pred sv. omšou bude v kostole o 16.30 Mariánske večeradlo.
  • V utorok bude stretnutie birmovancov.
  • Dnes je prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti. Po zvýšení záloh platíme za energie 775,10 €. Vďaka za všetky Vaše milodary.
  • Budúcu nedeľu bude eRko stretko o 14.00 v pastoračnom centre.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://foncorda.fara.sk/farske-oznamy

Pozvánky