Úmysly

Pondelok

18:00 + Magdaléna a + Eugen Novákoví | Sv. Jozefa, ženícha P. Márie

Utorok

07:00 Na úmysel ordinára | féria

Streda

07:00 + Janka | féria

Štvrtok

18:00 + rodiny: Bačová, Nováková, Zúbriková a Šupinová | féria

Piatok

18:00 Za zdravie a B. pomoc pre matku a za + rodičov | féria

Sobota

07:00 + manžel Jozef, + rodičia Ondrej a Mária a za pomoc B. pre rodinu | Zvestovanie Pána, slávnosť
18:00 + Mária Sklenková | Zvestovanie Pána, slávnosť

Nedeľa

07:30 Za veriacich | Piata pôstna nedeľa /A/
09:30 + Jozef, + Mária a + bratia Bohumil, Stanislav a Jozef | Piata pôstna nedeľa /A/

Oznamy

 • Na dnes je vyhlásená zbierka na energie. Za milodary vopred úprimné Pán Boh zaplať.
 • V pondelok po večer. sv. omši beriem nové úmysly na sv. omše na apríl jún. Iba jeden.
 • Vo štvrtok o 09:00 hod. budú v rámci ZH dekanátu kňazské rekolekcie vo Farnosti
  Lovča. Prosím o podporu tohto duchovno-pastoračného stretnutia cez Vaše modlitby.
 • V sobotu o 09:00 hod. bude ďalšie stretnutie s birmovancami na fare.
 • V sobotu po večernej sv. omši bude tradičná dlhšia adorácia. Keďže sa nepodarilo
  zabezpečiť spevokol, bude viac času venovať sa tichému osobnému rozhovoru s Pánom.
 • Najbližších 10 – 12 týždňov by som chcel v rámci sv. omší v sobotu večer mať príhovory
  na pokračov. cyklus homílií na citát od sv. Jána o B. láske: Boh tak miloval svet
  /3,16/.
 • Pobožnosti krížovej cesty: piatok od 17,15 – zabezpečia veriaci + nedeľa o 08:45
  kňaz.
 • Zo soboty 25. 3. na nedeľu 26. 3. sa mení čas na tzv. letný čas.
 • Pripomínam informáciu o možnosti zápisu do CŠ /1. 4./ a možnosť podpory 2 percentami
  z dane. Podrob. informácie sú na plagáte nástenky a tlačivá k dani v zadnej časti kostola.
 • Na budúcu nedeľu vyhlásila KBS zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom
  a utečencom. Koná sa vo všetkých kostoloch na Slovensku a je to gesto spolupatričnosti
  s duchovnou rodinou, ktorá sa nachádza v zložitých životných okolnostiach.
Odkaz na zdrojovú stránku: ziar.fara.sk

Pozvánky