Úmysly

Pondelok

06:00 Za BP a zdravie pre Júliu (80 r.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 + Štefan, Barbora, Ján, Peter a Alžbeta | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 Za BP a zdravie pre Jána (70 r.) | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Irena, Michal, Veronika, Alojz a Iveta | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
17:00 + Ladislav Hutník | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

Utorok

06:00 + Veronika a Jozef Glodžákovci | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
06:50 Na úmysel celebranta | ZŠ s MŠ a CG
16:00 + Mária a Michal | Nemocnica – kaplnka
18:30 Poďakovanie Martina za 25 r. života | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Streda

06:00 + Jozef a Mária Demurovci | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 + Jozef, Anna a Mária | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Jozef, Margita, Rudolf a Jozef | Kostol sv. Petra a Pavla
17:00 Za B pomoc pri operácii pre Ľudmilu | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

Štvrtok

06:00 Za BP a zdravie pre Veroniku Kende | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
17:00 + Karol a Anna | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Jozef Varga | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Piatok

06:00 Na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 Za zdravie a BP pre Štefana a Ivanu | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Gerhard Schlachta | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Richard Marsina (2. výr.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Sobota

06:30 + Michal | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
07:00 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Mikuláš, Mária, Štefan a Anna Iľkovičovci | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Nedeľa

06:30 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
07:30 Za BP a zdravie pre Máriu | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:30 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 + Dušan a rodičia | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 Poďakovanie Márie za 60 r. života | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 Na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:00 Za zdr. a BP pre Magdalénu a Františka s rod. | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 Na úmysel celebranta | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
09:00 (gr.-kat.) | Kaplnka v Domove pre seniorov
16:00 + Teodor Polakevič (rím.-kat.) | Nemocnica – kaplnka

Oznamy

4.PÔSTNA NEDEĽA (LAETARE) – A – 19. marec 2023 – FARSKÉ OZNAMY (20. – 26. marec 2023)

Dnes pri liturgických sláveniach možno použiť ružovú farbu, ozdobiť oltár kvetmi a hrať na organe a iných hudobných nástrojoch. Dnes bude pobožnosť Krížovej cesty v Kostole sv. Petra a Pavla (aj v Podsadku) o 15.00.

 LITURGICKÝ KALENDÁR

PO 20.3. Sv. Jozef, ženích Panny Márie (slávnosť)

PI 24.3. večer: z nasledujúcej slávnosti

SO 25.3. Zvestovanie Pána (slávnosť); večer: z nasledujúcej nedele

NE 26.3. V. PÔSTNA NEDEĽA – A (zahalené kríže až do slávenia Utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok)

 

V pondelok, na slávnosť sv. Jozefa, v Podsadku o 17.00 bude slávnostná odpustová svätá omša. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude pán kaplán Jozef Dobrovič.

Modlitbové stretnutie Misijného združenia Ducha Svätého: pondelok po skončení svätej omše o 17.00.

Pobožnosť Krížovej cesty v nasledujúcom týždni: v Kostole sv. Petra a Pavla v piatok o 16.30; vo Farskom kostole v piatok o 18.00 a v nedeľu o 15.00; v Podsadku v nedeľu o 15.00.

Adorácia: streda v Kostole sv. Petra a Pavla; štvrtok vo Farskom kostole.

Svätá omša za účasti detí: štvrtok o 17.00, nácvik spevokolu detí 15 minút pred začiatkom svätej omše.

Svätá omša za účasti mládeže a birmovancov: piatok o 18.30 vo Farskom kostole.

Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše; upratovanie Farského kostola sv. Mikuláša: sobota po skončení rannej svätej omše a v obidvoch kostoloch priebežne počas týždňa (rohože,…). Prosíme o zapojenie sa do tejto služby a ďakujeme za doterajšiu pomoc.

Krstná náuka: sobota o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v utorok, 21. 3. 2023 o 17.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Otváranie kostolov: pred pobožnosťou Krížovej cesty 15 minút; pred začiatkom svätej omše 45 minút.

Krížové cesty doktora Jozefa Ligoša vychádzajú pri príležitosti 50. výročia jeho smrti. Publikácia na začiatku obsahuje stručný životopis tohto kňaza, niekdajšieho kapitulného vikára a ordinára Spišskej diecézy. Nasledujú zamyslenia k trom pobožnostiam krížovej cesty. Tretia z nich nesie názov Krížová cesta Sedembolestnej Matky. Možnosť zobrať si v sakristiách kostolov, ak by niekto chcel uhradiť, odporúčaná cena je 1,20 €.

Možnosť darovať 2 % z odvedených daní (tlačivá na vyplnenie sú v kostoloch na stolíkoch).

Milodary pre opravy Farského kostola: Karol 50,-€; bohuznáma 300,-€; Mária 130,-€; Ján 10,-€; Margita 50,-€; Anna 100,-€; Mária 18,-€; bohuznáma 15,-€; z pohrebu Pavla Súkeníka 520,-€; Ján 20,-€.

Milodary pre temperovanie Kostola sv. Petra a Pavla: bohuznámy 200,-€ – úprimná vďaka.

Zmena času na letný: Na budúci týždeň zo soboty (25.III.) na nedeľu (26.III.) sa mení čas na letný (pred spaním si hodinky posunieme o hodinu dopredu). Sväté omše na budúcu nedeľu budú už v letnom čase.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.rkfarnost-sl.sk/oznamy.html/

Pozvánky