Úmysly

Pondelok

06:30 +Jozef +Terézia +Anna | Sabinov
18:00 +Pavol | Sabinov
18:00 | Jakubovany
18:00 + rod Šitárova a Vargova | Orkucany

Utorok

06:30 ZBP Gabriela, František s rod. | Sabinov
18:00 ZBP Vladimír (40 r.) s rod. | Sabinov
06:00 ZBP Mária s rod. | Jakubovany

Streda

06:30 +Vincent +Ladislav +Margita | Sabinov
18:00 +rod. Imrich a Pavlinský | Sabinov
18:00 +Helena +Ladislav +Vincent +Jozef | Orkucany

Štvrtok

06:30 +Ladislav | Sabinov
18:00 +Imrich +Ján +Mária | Sabinov
18:00 ZBP Anna (75r.) s rod. | Jakubovany

Piatok

06:30 ZBP Bohuznámej | Sabinov
18:00 Za snúbencov | Sabinov
18:00 +Ladislav +Miroslav +Eva | Orkucany

Sobota

06:30 +Jozef | Sabinov
18:00 ZBP Petry s rod. | Sabinov
18:00 +Jozef | Jakubovany

Nedeľa

07:30 | Sabinov
09:00 | Sabinov
10:30 | Sabinov
18:00 +Anton (1.výr.) | Sabinov
07:30 ZBP rod.Šeteščáková | Jakubovany
09:00 ZBP Jozef | Orkucany

Oznamy

KRÍŽOVÁ CESTA A PÔSTNA KÁZEŇ bude dnes popoludní od 14.30. Témou pôstnej kázne je dnes postava kráľa Dávida.

SLÁVNOSŤ SV. JOZEFA vychádza v tomto roku na dnešnú nedeľu. Slávenie pôstnej nedele má ale prednosť, preto sa slávnosť prekladá na pondelok. Nie je to prikázaný sviatok.

PRIAMY PRENOS RTVS Nasledujúcu nedeľu bude svätá omša o 10.30 z nášho farského kostola vysielaná v priamom prenose na Dvojke RTVS. Z toho vyplývajú aj isté technické obmedzenia. To neznamená, že sa radšej vyhnete tejto sv. omši… Aktívne sa zúčastňujte spevom a odpoveďami. Buďte prosím disciplinovaní a rešpektujte pokyny.

ZMENA ČASU Pripomíname zmenu času zo zimného na letný, v sobotu v noci sa hodiny posúvaju o hodinu dopredu.

ZBIERKA NA FARSKÉ POTREBY Dnešnú nedeľu je zbierka na potreby našich kostolov a našej farnosti. Svoje milodary môžete odovzdať do vyznačených schránok. Srdečné Pán Boh zaplať!

SPOVEĎ CHORÝCH Chorých navštívime pred Veľkou nocou 27.-29. marca. Prosíme Vás, aby ste do nedele 26.3. nahlásili tých chorých, ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia. Nie je potrebné nahlasovať tých, ku ktorých chodíme pravidelne pred prvým piatkom.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://farnostsabinov.sk

Pozvánky