Úmysly

Pondelok

06:30 | Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 |

Streda

07:00 | školská kaplnka
18:00 |

Štvrtok

06:30 |
18:00 |

Piatok

06:30 |
17:00 | Sv. omšu pripravujú birmovanci 3. skupiny; po sv. omši bude stretnutie v skupinkách. Sv. omša je už zo slávnosti Zvestovania Pána
17:45 | Ďurčiná, sv. omša je už zo slávnosti Zvestovania Pána

Sobota

08:00 | Zvestovanie Pána, slávnosť
18:00 | sv. omša je už z nedele

Nedeľa

08:00 |
09:30 |
11:00 |
08:00 | Veľká Čierna
09:15 | Malá Čierna
09:15 | Šuja
10:45 | Ďurčiná

Oznamy

Pobožnosť krížovej cesty bude dnes 19.3. o 14:00 h.

   

Zo soboty na nedeľu sa mení čas o hodinu dopredu 2:00 –> 3:00
   
   
Chorých, ktorí by chceli prijať sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami nahláste v tomto týždni v sakristii.
   
   
Pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole sa modlíme:
v piatok o 16:15 h,
v nedeľu o 14:00 h.
Na filiálkach v piatok o 17.00 a v nedeľu o 14.00.
Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok (prijatie Eucharistie. modlitba na úmysel sv.otca, vyhýbanie sa hriechu) získať úplné odpustky. Pobožnosť krížovej cesty si môžete pripraviť ako jednotlivci, spoločenstvo… Treba sa zapísať do zoznamu pri vchode do kostola.
Úplné odpustky možno získať za obvyklých podmienok aj každý piatok v pôstnom období, ten, kto po prijatí Eucharistie sa pomodlí modlitbu ,,Dobrý a preláskavý Ježišu.“

   
   
Farská charita Rajec Vás pozýva do pôstnej aktivity zbierkou trvanlivých potravín.
Kôš, kam môžete potraviny prinášať počas pôstu, sa nachádza pri oltári. Za naše rodiny ĎAKUJEME
Ak viete o niekom, kto by potreboval pomôcť, spokojne sa nám ozvite: 0910 955 122 Terézia, 0904 243 723 Alena
   
   
Náš obnovený farský kostol je prihlásený do súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka
a bol vybraný pre hlasovanie. Chceme Vás povzbudiť, podporiť ho svojimi hlasmi. Reprezentujete Rajec, rajeckú dolinu, žilinskú diecézu aj žilinský samosprávny kraj.
Súťažiaci môže hlasovať  jeden krát denne z jednej mailovej adresy. Po potvrdení mailu treba označiť políčko s obrázkom a skontrolovať správu o prijatí hlasu.
Súťaž bude prebiehať v období od 15. 3. 2023 do 5. 4. 2023 do polnoci.
– Spomedzi všetkých hlasujúcich budú vyžrebovaní výhercovia nasledovných cien:
– 1x pobyt pre 2 osoby v Kubínyiovskom kaštieli v Dolnom Kubíne v hodnote 400,- eur,
– 19x balíček plný prekvapení (obsahujúci: vedomostná spoločenská hra Hrady a zámky, drobné reklamné predmety) v hodnote do 40,- €.
Zvlášť žiaci a študenti sa môžu teraz ukázať, zapojiť spolužiakov a podporiť svoj kostol.
Prihlásenie sa na hlasovanie

 

   

Ponuka časopisov
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače:
– Katolícke noviny,
– Posol,
– Slovo medzi nami
– Naša Žilinská diecéza
– Pôstna krabička
   
   
Všetkým prajeme milostivý a požehnaný čas pôstu.

   

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.farnostrajec.sk/

Pozvánky