Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/detská
18:00 | Šalgovík

Štvrtok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol
18:00 krížová cesta o 17:30 | Šalgovík/detská

Sobota

07:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
07:00 | Farský kostol
08:00 krížová cesta o 15:00. Celoslovenská Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. | Šalgovík
09:00 | Farský kostol/pre rodiny
11:00 | Farský kostol
11:45 | Opál
18:00 | Farský kostol

Oznamy

 • Pobožnosť krížovej cesty – dnes (nedeľa) 15:00 – zbor dospelých. Piatok 17:30 – mládež.
 • Aj túto nedeľu Vás srdečne pozývame na kávu po sv. omši o 9:00 do pastor. centra.
 • Pri sv. omšiach v nedeľu o 11:00 sú tematické pôstne kázne na tému „Obžalovaný jazyk“.
 • Detské stretko – ďalšie stretnutie pre deti bude 25.3.2023 (sobota). Na programe je prechádzka na Kalváriu. Stretneme sa na farskom parkovisku o 9:30. V prípade zlého počasia budeme na fare.
 • Detská sv. omša v stredu o 18:00 a mládežnícka v piatok o 18:00.
 • Slávnosť sv. Jozefa sa prekladá na zajtrajší deň. V sobotu – Zvestovanie Pána o 7:00.
 • V noci z 25. na 26. marca sa mení čas. O 02. hodine posúvame čas na 03. hodinu.
 • Naša farnosť má veľa veriacich a ochotných ľudí. Bohu vďaka. Povzbudzujeme tých, ktorí majú talenty a dary, o zapojenie sa do služby pre farské spoločenstvo. Ak máte záujem slúžiť Bohu a ľuďom ako: lektor, žalmista, miništrant, zborista, budeme veľmi radi. Ak máte hudobné vzdelanie, alebo viete hrať na klavír, organ, radi Vašu službu ako organistov privítame. Kontaktujte priamo farára alebo nás informujte v kancelárii farského úradu. Vďaka, že si svoje talenty nechcete nechať pre seba, ale rozvíjať v službe Bohu.
 • Pri príležitosti 35. výročia spomienky na Bratislavský veľký piatok vo svetle fatimského posolstva sa 25.3.2023 v sobotu o 16:30 uskutoční celomestské večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia pri mariánskom súsoší v Prešove.
 • Pátri jezuiti ponúkajú počas pôstu 1.dňovú duchovnú obnovu. Termín si môžete vybrať od 29.3 do 1.4. Strava je zabezpečená. Je potrebné sa prihlásiť cez mail. Viac informácii: jezuiti.sk.presov
 • Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na modlitbové stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 21.3.2023 o 17:00 v Katolíckom kruhu v Prešove. Zároveň Vás pozýva na duchovnú obnovu pre rozvedených, žijúcich sami, v nesviatostnom manželskom zväzku, manželov v kríze ako aj ich rodinných príslušníkov 2. – 4. júna 2023 v Obišovciach. Bližšie info na nástenke.
 • Do 29.3.2023 (streda) nám môžete v sakristii alebo v kancelárii nahlásiť chorých, ktorí sú doma a chcú sa vyspovedať pred sviatkami. Navštívime ich v piatok 31.03.2023.
 •  „KRÁĽ SEKČOVA“ aj tento rok môžete prispieť 2% z daní pre občianske združenie. Formulár nájdete na našej stránke alebo v predsieni kostola. Vyplnené, spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré Vám dá Váš zamestnávateľ, nám môžete priniesť naspäť do kancelárie alebo kostola. Veľmi pekne ďakujeme za Vašu podporu.
 • Dnes je  zbierka na náš kostol (hlavne energie). Pán Boh zaplať.
 • Konferencie biskupov Slovenska vyhlásila celoslovenskú Zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom na 5. pôstnu nedeľu, t.j. na nedeľu 26. marca 2023. Pán Boh zaplať.
 • Šalgovík :        Dnes je zbierka na kostol.

Streda             18:00

Piatok              18:00 – krížová cesta o 17:30.

Nedeľa            8:00 – krížová cesta o 15:00. Celoslovenská Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.sekcov.fara.sk/

Pozvánky