Úmysly

Pondelok

06:45 rodičia Mária a Peter, súrodenci, st. rodičia |
18:00 rodičia Michal a Mária Trníkoví a st. rodičia a st.r. z o.s. |

Utorok

06:45 Vojtech a Emília Jaďuďa a st. r. z o. str. |
18:00 rodičia a st. r. sestra Alžbeta a ost. r. |

Streda

06:45 Anton Hatala |
18:00 manžel a rodičia z ob. str. |

Štvrtok

06:45 rodičia Kušnieroví, Otruboví a ost. r. |
18:00 rodičia Domčekoví a Kováčoví |

Piatok

06:45 rodičia Zábojníkoví a Foltánoví |
18:00 manžel Ladislav a rodičia a sestra |

Sobota

06:45 Pohrebná |
18:30 rodičia Vincent a Mária , brat Vladimír a manž. Albína |

Nedeľa

07:00 rodičia Poliakoví a syn Ladislav |
09:00 Jozef a Mária Lišacoví a syn Jozef,Anna a Viliam Kováčoví |
10:30 za veriacich |
18:30 otec Jozef a rodina Dzianová a Mládková |

Oznamy

Milodary na kostol : Bohu známa z pohrebu -100,-€, Bohu známa z uloženia urny -20,-€, Bohu známa z krstu -10,-€, Bohu známa z krstu -20,-€, Bohu známa -200,-€. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať.

– Upratovanie kostola má na starosti ruža pani Márie Ondruškovej.
– KBS vyhlasuje na budúcu nedeľu 26.3. zbierku vo všetkých kostoloch na Slovensku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať.

– Prosím o stretnutie katechétov a našich kvetinárok, ktoré zabezpečujú výzdobu kostola v pondelok po večernej sv. omši vo fare. Na budúci mesiac budú totiž tri prvé sv.prijímania po troch nedeliach. Prvé sv.prijímanie bude v už oznámené nedele: 16.4.,23.4.,30.4. a 14.5.2023.

– Krížová cesta v pôstnom čase je v piatok o 17,30 h a v nedeľu o 15.h.
– V noci z 25. na 26. marca, teda z budúcej soboty na nedeľu, mení sa čas. Z 02. hodiny stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hodinu letného času.

– Zvyk zahaľovania krížov a obrazov umučenia Pána v kostoloch i domácnostiach za chováva sa aj u nás. Po 5. pôstnej nedeli kríže zostanú zahalené až do konca slávenia utrpenia a smrti Pána teda na Veľký piatok a obrazy až do Veľkonočnej vigílie.

– Na budúcu sobotu 25.3. naša ct.s. Martina z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa dožíva sa krásneho jubilea 50-tého výročia večných sľubov. K tomuto jubileu jej blahoželáme a odporúčam ju do vašich modlitieb. Nech v službe Kristovi ďalej prináša posvätenie seba i ľudí medzi ktorými pôsobí.

– Poďakovanie.

Chcem sa poďakovať môjmu spolužiakovi duchovnému o.Marekovi Hriadelovi, rodákovi z blízkych Turčianok, ktorý mi veľmi pomohol, keď som mal lekármi nariadené hlasové šetrenie na štyri týždne.
Ďakujem srdečne aj duchovnému o. Danielovi Dianovi, ktorý pohotovo pokryl dnešnú nedeľu. Všetkým vám vyprosujem pevné zdravie od Pána, ktorému slúžim.

Na ekostol sv. omša bude vždy v nedeľu o 10,30 h., ako aj prikázaný sviatok.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.partizanske.fara.sk/

Pozvánky