Úmysly

Nedeľa

07:00 Na úmysel | K
09:00 Svätá omša za mesto a jeho obyvateľov | Č
11:00 † otec Imrich a prosba o Božiu pomoc pre celú živú rodinu | R
18:30 † rodičia, súrodenci a ostatná zosnulá rodina | Š

Pondelok

07:00 † rodičia Sedlákoví a starí rodičia z oboch strán | K
18:30 † Magdaléna Gračková (pohrebná) | Č

Utorok

07:00 † rodičia z oboch strán, brat Melicher a za Božiu pomoc pre celú živú rodinu | K
18:30 † manžel Ivan Hrnek (1. výročie) | Č

Streda

07:00 † Rudolf Vrabec a za Božiu pomoc pre živú rodinu | Š
17:00 Za dar zdravia a Božie požehnanie | K

Štvrtok

07:00 Za uzdravenie Michala | Š
18:30 † Stanislav Sadloň (pohrebná) | K

Piatok

07:00 † rodičia a manžel | K
18:30 † prof. Mirek Filak (nedožitých 100 rokov) | Č

Sobota

07:00 † rodičia, súrodenci, švagrovia a švagriné z.o.s. | R
18:30 † rodičia Anna a Jozef a manžel Dušan | Č

Nedeľa

07:00 † rodičia a starí rodičia | K
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † rodičia Augustín a Ľudmila, sestra Ľudmila a živá rodina Vagačová a Pavlovičová | R
18:30 † rodičia, brat Peter, Pavol a manželka Mária a za Božiu pomoc pre živú rodinu | Š

Oznamy

1. Pokračuje prenos nedeľných omší 9.00 https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

2. Dnes v nedeľu bude otvorená Farská knižnica tak ako zvyčajne.

3. Stretnutie Pastoračnej farskej rady a vedúcich spoločenstiev bude zajtra – v pondelok 20. marca o 19.30 na fare. Budeme riešiť pastoračné aktivity v tomto roku i Novomestskú púť 2023.

4. Spovedáme ½ hodiny pred omšami a vo štvrtok od 17.00 počas tichej adorácie.

5. Spoločná svätá spoveď pred Veľkou Nocou bude v našej farnosti v sobotu 1. apríla. Spovedanie v NM dekanáte: rozpis nájdete na výveske i tu.

6. V stredu bude detská katechéza pre prvoprijímajúcich o 16.00 v pastoračnom centre. Po katechéze o 17:00 hod. bude v kostole sv. omša.

7. V stredu o 18.00 bude v kostole pravidelné stretnutie farského spoločenstva. Teraz je na programe: Modlitba – Krížová cesta.

8. V piatok po večernej sv. omši vás pozývame na modlitby chvál v našom kostole.

9. V piatok po večernej omši bude v past. centre stretnutie birmovancov.

10. Upratovanie kostola má v tomto týždni v sobotu ráno skupina č.8.

11. Na budúcu sobotu 25.3. o 17.00 bude v pastoračnom centre stretnutie Ružencového bratstva, pri ktorom sa uskutočnia voľby. Pozývame členov všetkých ružencových ruží.

12. Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

13. V nedeľu 26.3. po večernej svätej omši o 19:30 hod. vás pozývame na modlitbu Liturgie hodín, spievaných vešpier v našom farskom kostole.

14. Akcia Pôstna polievka: Pozývame Vás na 2. ročník benefičnej akcie Pôstna polievka pod názvom PODEĽME SA. To, čo by sme zaplatili za nedeľný obed, môžeme darovať. Výťažok bude slúžiť ako príspevok na vybudovanie príbytkov pre núdzne rodiny. Podrobnosti na plagáte. Na budúcu nedeľu 26.3. po sv. omšiach 9.00 a 11.00 vás čakáme na farskom dvore s chutnou polievkou, ktorú bude variť pán kaplán Pavol.

15. V pôstnom období býva pobožnosť krížovej cesty, v piatok o 17.45 a v nedeľu o 15.00.

16. Rodiny, ktoré majú záujem o pôstnu krabičku, môžu sa pre ňu zastaviť v sakristii.

17. Zápis detí do 1. ročníka Spojenej školy sv. Jozefa pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 3. –  5. apríla 2023  od 14:00-17:00 hod. v priestoroch Spojenej školy sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom. Bližšie informácie na web stránke školy: www.zs.ssjozefnm.sk

18. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka od septembra tohto roku magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva ako aj pre laických študentov. Elektronickú prihlášku na štúdium môžu záujemci zaslať do 30. apríla 2023 na stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk Mladí muži, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, si podávajú prihlášku aj do kňazského seminára na stránke: www.kscm.sk

19. Máte možnosť prispieť 2% z dane na naše Občianske združenia OZ Premena a OZ ActivClub. Tlačivá vyhlásenia nájdete na stolíku pri bočnom vchode i na našej webovej stránke.

20. Cez víkend sa mení čas, hodinovú ručičku si posunieme o 1 hodinu dopredu.


Pozvánky