Úmysly

Pondelok

17:30 – + Kristína, Serafín, Krištof a Štefan |

Utorok

06:15 – Poďakovanie za milosti a za Božie požehnanie |
17:30 – + Johana. Július a Serafín |

Streda

06:15 – + Štefan, Anna, Jozef a Emília |
17:30 – + Emília |

Štvrtok

06:15 – Poďakovanie za 80 rokov života a prosba o zdravie, Božie požehnanie a milosti do ďalších rokov |
17:30 – Za zdravie a BP pre dcéry Alenu a Ivetu s rodinami |

Piatok

06:15 – 1. Margita, Mária, Anna, Jozef, Július, Anna a Jozef 2. Za Božie požehnanie a zdravie pre Veroniku s rodinou |
17:30 – Za Božiu pomoc a dary Ducha Sv. pre vnukov Tomáša, Matúša a Lukáša |

Sobota

07:00 – Za zosnulých farníkov |
17:30 – Za skoré víťazstvo Nepoškvrneného srdca PM, odčinenie hriechov a obrátenie hriešnikov |

Nedeľa

07:00 – Za farníkov |
08:30 – Za dar viery pre synov a dcéry s rodinami |
11:00 – Za zdravie a Božie požehnanie pre mamu Ľudmilu a pre manžela Barnabáša |

Oznamy

Farské oznamy:

 • Dnes o 15:00 bude krížová cesta, ktorú budú viesť birmovanci.
 • V pondelok máme slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, sv. omša bude večer o 17:30.
 • Na Zelený štvrtok o 21:00 hod. bude naša farská krížová cesta na Kalvárii v Kláštore pod Znievom. Doprava bude zabezpečená autobusom. Tí, ktorí chcete ísť, zapíšte sa prosím v sakristii do utorka 28. 3. 2023.
 • Za upratovanie kostola ďakujeme farníkom z Podhája a ostatným, ktorí pomohli. Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání a  ostatných ochotných farníkov, ktorí chcú a môžu pomôcť.
 • Sv. spoveď – Pondelok – Sobota – od 17:00 v kostole. (Nie počas sv. omše). Nakoľko nebude v dekanáte spoločné vysluhovane sviatosti zmierenia, prosíme vás, aby ste si prijatie svätej spovede nenechávali na poslednú chvíľu a prichádzali priebežne od pondelka 27.03. do stredy 05.04. Od 28.03. budeme spovedať aj ráno od 6:15 hod.
 • Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok – Piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón alebo e-mail. Ostalo nám ešte niekoľko voľných úmyslov sv. omší na mesiac apríl, keďže nám nahlásili úmysly už chorí a nevládni. Ak potrebujete, príďte si zapísať úmysel.
 • V utorok v rámci večernej sv. omše bude stretnutie prvoprijímajúcich detí.
 • Štvrtok od 17:00 – 17:30 bude Adorácia.
 • V piatok o 16:45 bude Krížová cesta, ktorú budú viesť Spevokol.
 • V piatok v rámci večernej sv. omše bude stretnutie birmovancov, ktoré bude pokračovať aj po sv. omši na fare.
 • V sobotu máme slávnosť Zvestovania Pána, sv. omša bude ráno o 07:00.
 • V nedeľu o 15:00 bude krížová cesta, ktorú bude viesť Mariánske večeradlo.
 • Birmovancom a rodičom s deťmi, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie pripomíname potrebnú účasť na nedeľných sv. omšiach a stretnutiach.
 • Srdečne Vás pozývame na modlitbu chvál spojenú s eucharistickou adoráciou, ktorá sa uskutoční v sobotu 25.3.2023 o 18:30 hod. v našom farskom kostole. Súčasťou chvál bude aj slovo povzbudenia a modlitby príhovoru. Tešíme sa na Vás!
 • V piatok pri slávnostnej sv. omši v Katedrále sv. Emeráma v Nitre bol do služby akolytu ustanovený náš bohoslovec Patrik Halaj. Vyprosujeme mu veľa síl a Božích milostí do vykonávania tejto služby.
 • V stredu 22.3. sa v posluchárni vedľa vysokoškolského internátu lekárskej fakulty na ul. Novomeského 25/7 uskutoční stretnutie s kňazom o. Pavlom ohľadom Svetových dní mládeže 2023. Ak je tu niekto, kto premýšľa ísť, alebo sa rozhoduje, je pozvaný na toto stretnutie, kde sa dozvie bližšie informácie.
 • Na budúci týždeň sa v noci z 25. na 26. marca mení čas. O 02. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hodinu letného času.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.martin.fara.sk/

Pozvánky