Úmysly

Pondelok

06:00 Za ZBP pre otca Jozefa a brata Jozefa |
08:00 Na úmysel celebranta |
12:00 † Anna (pohrebná) |
18:00 Na úmysel |

Utorok

06:00 † Štefan a Katarína |
18:00 † Jozef, Mária, Anna, Ján |

Streda

06:00 † Rudolf |
18:00 Za ZBP pre Jozefa |

Štvrtok

06:00 † Ján, Žofia, Marián |
18:00 Za ZBP pre Tomáša a r. Staňovú |

Piatok

06:00 † Michal a Mária |
18:00 † Jozef |

Sobota

06:30 † Jozef a Anna |

Pondelok

08:00 Za ružencové bratstvo |

Sobota

19:00 Za ZBP pre Alžbetu „70 rokov“ |

Nedeľa

08:00 Za ZBP pre Veroniku a Jozefa |
09:00 † Terézia | GK
10:00 Za veriacich farnosti |
19:00 Na úmysel |

Oznamy

SVÄTÉ OMŠE POČAS TÝŽDŇA:

Bazilika sv. Jakuba: po-pia: 6:00 a 18:00, sobota 6:30 a 19:00

 

BUDÚCA NEDEĽA: Piata pôstna nedeľa

Bazilika sv. Jakuba 8:00, 10:00, 19:00

Gymnaziálny kostol 9:00

Bazilika na Mariánskej hore —–

Závada 8:00

Levočská Dolina 9:00

Humanitár 10:00

ĎALŠIE OZNAMY:

1. V pondelok 20.3.2023 slávime slávnosť sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie. Sv. omše v tento deň budú v Bazilike sv.
Jakuba o 6:00, 8:00 a 18:00. V Závade 17:00 a v Levočskej Doline 18:00.
2. Vo štvrtok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre birmovancov.
3. V piatok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre deti.
4. V piatok o 16:00 sa budeme modliť krížovú cestu na Mariánskej hore a v nedeľu o 17:00 v Bazilike sv. Jakuba.
5. V sobotu 25.3.2023 slávime slávnosť Zvestovania Pána. Sv. omše budú v Bazilike sv. Jakuba o 6:30 a 8:00 hodine. O 7:45 bude spoločná modlitba sv. ruženca a po nej sv. omša za všetkých ruženčiarov. Večerná sv. omša o 19:00 bude z nasledujúcej nedele.
Sv. omša v Závade o 8:00 a v Levočskej Doline o 9:00 hodine. Bazilika sv. Jakuba 6:00, sobota 6:30,18:00, sobota 19:00
6. V sobotu 25.3.2023 o 9:30 hod. sa uskutoční stretnutie Laických členiek Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Zraz na Námestí Majstra Pavla pred Mestským divadlom Levoča.
7. Na budúci týždeň sa v noci zo soboty na nedeľu mení čas. O 2. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 3. hodinu letného času.
8. Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.
9. Všetky najnovšie informácie nájdete na webe farnosti farnostlevoca.sk

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.farnostlevoca.sk/

Pozvánky