Úmysly

Pondelok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO

Utorok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KALINOV

Streda

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO

Štvrtok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO Adorácia do 18:00

Piatok

06:45 | KRÁSNO Krížová cesta Krásno o 17:15
17:00 | KALINOV Krížová cesta Kalinov o 16:15
18:00 | KRÁSNO Detská sv. omša

Sobota

07:00 | KRÁSNO ZVESTOVANIE PÁNA
18:00 | KRÁSNO

Nedeľa

07:45 | KRÁSNO
09:30 | KALINOV
10:45 | KRÁSNO Krížová cesta o 15:00

Oznamy

VEĽKÁ NOC 2023
SPOLOČNÉ SPOVEDE VO FARNOSTIACH
DEKANÁT KRÁSNO NAD KYSUCOU
Dátum Miesto Čas
STREDA
29. 3.
NOVÁ
BYSTRICA
10:30 – 11:30
16:00 – 17:00
RADÔSTKA 17:00 – 18:00
ŠTVRTOK
30. 3.
ZBOROV
NAD BYSTRICOU
10:30 – 11:30
16:30 – 17:30
KALINOV 16:00 – 17:00
PIATOK
31. 3.
OŠČADNICA
10:00 – 12:00
16:00 – 17:00
SOBOTA
1. 4.
KRÁSNO
NAD KYSUCOU
10:00 – 12:00
16:00 – 17:30
NEDEĽA
2. 4.
OCHODNICA 15:00 – 16:00
DUNAJOV 15:00 – 16:00

Oznamy

1. V piatok večer pozývame všetky deti najmä prvoprijímajúce na detskú sv. omšu o 18:00 vo
farskom kostole v Krásne.
2. V pôstnom období vás pozývame na pobožnosť Krížovej cesty, ktorá býva v piatok v Kalinove
o 16:15 a v Krásne o 17:15. V nedeľu v Krásne i v Kalinove bude krížová cesta o 15:00.
3. Na budúcu nedeľu sa po sv. omšiach uskutoční predpísaná celoslovenská zbierka na pomoc
prenasledovaným kresťanom na Blízkom východe. Za všetky milodary už vopred úprimné Pán Boh
zaplať.
4. V noci zo soboty na nedeľu sa mení čas. O02:00 hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na
03:00 hod. letného času, čiže spíme o hodinu kratšie.
5. V kostole sú vyložené pohľadnice na Veľkú noc, ktoré si môžete zakúpiť. Cena je 0,50 Eura.
6. Môžete pomôcť svojím hlasovaním v súťaži o najkrajšej obnovenej národnej kultúrnej pamiatke,
ktorá bola obnovená v rokoch 2021 a 2022, kostolu v Rajci. Prihlásenie je na stránke: https://www.kprfenix.sk/hlasovanie/pribeh/kostol-v-rajci Viac informácii je na plagáte na nástenke.
7. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení.
8. Modlime sa za mier a pokoj vo svete.
9.Upratovanie a čistenie kostola: Krásno: čísla domov 1441 – 1470
Kalinov: v piatok po sv. omši


Pozvánky