Úmysly

Pondelok

13:00 pohrebná svätá omša († Eva Grnáčová) | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Katarína Živčicová | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Utorok

06:15 BP a dar uzdravenia pre Milana | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 za dar obrátenia a dary Ducha Svätého pre synov s priateľkami | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Streda

06:15 † Alžbeta a Imrich Kuliačkovi, Šimon a Mária Fíglovi | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † manželka: Anna a rodičia z oboch strán | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

06:15 Za BP pre Stanislavu Gábrišovú | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 Za BP a dary Ducha Svätého pre vnukov: Matúška a Mareka | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

06:15 Za BP v chorobe pre Janku | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
16:45 pobožnosť krížovej cesty | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
17:30 † Jozef a Anna, Augustín a Elena | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

07:00 za Boží ľud | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Ferdinand, Magdaléna, Vladimír a Stanislav | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 † Mária a Ján Múčkovi a Jana | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 Za BP a úspešný priebeh operácie pre Jakubka | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
15:00 pobožnosť krížovej cesty | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

☩ Na budúci týždeň bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Za všetky milodary a Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať!

☩ V tomto týždni Vás všetkých, najmä deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a birmovancov, pozývame k modlitbe svätého ruženca: od 16:45, na poklonu: vo štvrtok po večernej svätej omši, Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 16:30 a pobožnosť Krížovej cesty v piatok od 16:45 a v nedeľu od 15:00.

☩ Vedúci farskej charity pozýva jej členov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu: 22. III. po večernej svätej omši vo farskej klubovni. Všetci členovia, i tí, ktorí by sa členmi chceli stať, sú srdečne pozvaní.

☩ V piatok: 24. III. pán kaplán pozýva chlapov na nočnú krížovú cestu. Odchod autami bude o 18:30 spred fary.

☩ 25. III. je Dňom počatého dieťaťa, kedy si spomíname na všetky nenarodené deti, ktorých životy boli ukončené násilím umelého potratu. Zároveň je to deň oslavy ľudskej dôstojnosti a úžasného sveta rozvíjajúceho sa dieťaťa, ktoré sa má narodiť. Jeho ustanovenie vychádzalo z podnetu pápeža sv. Jána Pavla II. v zhode so slávením Zvestovania Pána. Svoje sympatie a postoj k tejto téme (chrániť ľudský život od počatia až po prirodzenú smrť) môžete vyjadriť nosením bielej stužky, ktorá je symbolom nevinnosti a malých detí. Nájdete ju v krabičke pod chórom.

☩ V noci z 25. na 26. III. sa mení čas. O 2:00 stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 3:00 letného času.

☩ Spoločná predveľkonočná svätá spoveď bude v našej farnosti v utorok: 4. IV. Ešte počas tohto týždňa si môžete v sakristii nahlásiť adresy chorých, ktorí nemôžu prísť k svätej spovedi pred Veľkou nocou do kostola a treba ich vyspovedať u nich doma. Navštívime ich v stredu: 29. III. Tento oznam sa netýka chorých, ku ktorým chodievame v prvopiatkovom týždni.

☩ Farnosť Košeca pozýva na výstavu s názvom: „Eucharistické zázraky vo svete“. Výstavu je možné si pozrieť od 22. III. do 5. IV. vo farskom kostole v Košeci vždy po svätých omšiach. Viac info na nástenkách.

☩ Kto má záujem, môže prispieť milodarom na veľkonočnú výzdobu farského kostola do pokladničky, ktorá sa nachádza vzadu. Za všetky milodary úprimné Pán Boh zaplať!

☩ Ponúkame Vám na predaj časopis: Naša Žilinská diecéza – cena za kus: 1 €.

☩ Upratovanie kostola v piatok po večernej svätej omši: skupina č. 2. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!

☩ Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary – duchovné, hmotné, finančné (milodary na potreby kostola: poukázané na farský účet: 2x – 10 € a 1x – 50 €) i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; … ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.


Pozvánky