Úmysly

Pondelok

06:15 + Jozef, František, Igor, Štefan | Humenné
12:00 + Jozef, Štefan | Humenné
18:00 + Jozef a Mária | Humenné
17:00 + Jozef, Mária, Bernard | Brestov

Utorok

06:15 ZBP Mária, Jozef, Helena s rodinami | Humenné
12:00 + Alžbeta, Michal, Katarína, Eugen | Humenné
18:00 + Helena | Humenné
17:00 + Anna | Gruzovce

Streda

06:15 + Mária, Štefan | Humenné
12:00 + Michal, Anna, Ján | Humenné
18:00 + František (pohreb 4.3.) | Humenné
17:00 + Andrej | Slov.Volová

Štvrtok

06:15 ZBP Alena (50 r.) a Veronika | Humenné
12:00 + Michal, Anna, Jozef, Ľudovít | Humenné
18:00 Za + z rod. Karasová, Džubarová | Humenné
18:45 EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA | Humenné
17:00 + František, Helena, Jozef, Pavlína | Brestov
16:00 + Igor, Jozef | NsP

Piatok

06:15 + Ján, Michal, Anna | Humenné
12:00 + Jozef (35 výr.) | Humenné
18:00 + Eliáš a Jozef | Humenné
18:00 + Gabriela, Matúš | Dubník
16:00 + Gabriel | NsP

Sobota

07:00 + Ľudmila | Humenné
18:00 + Marián | Humenné
08:00 ZBP Anna a Gabriel s rodinou | Brestov
08:00 ZBP rod. Vinčurová | Slov.Volová
07:30 + Margita, František | NsP

Nedeľa

07:30 + Ján, Anna, Štefan | Humenné
09:00 + Sárka, Štefan, Mária | Humenné
10:30 Za farnosť | Humenné
18:00 ZBP Jana (40 r.) | Humenné
10:30 + Jozefína (1 výr.) | Brestov
09:15 ZBP Ivana s rodinou | Gruzovce
08:00 ZBP Štefan a Oľga | Slov.Volová
09:00 Za + z rod. bohuznáma rodina | Dubník
10:30 + Zuzana, Ján, Karol | NsP

Oznamy

FARSKÉ OZNAMY NA 4. PÔSTNU NEDEĽU 20.3.2023 – 26.3.2023

Nedeľa, 19.3.2023
✓ Modlitba krížovej cesty začína o 14:30 hod. Pripravujú ju kňazi farnosti. Po nej bude
pôstna kázeň.

Piatok, 24.3.2023
✓ Modlitba krížovej cesty začína o 17:15 hod. Pripravuje ju mládež z farnosti.

 RÔZNE OZNAMY

✓ Pôstna krabička = svojim pôstnym sebazapieraním môžeme pomôcť zdravotne postihnutým
deťom v Rwande a Ugande.
✓ Konferencia biskupov Slovenska vyhlasuje celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným
kresťanom a utečencom na Blízkom východe (Irak, Sýria, Libanon – základné životné potreby
pre núdznych, prístup k pitnej vode, vzdelávanie deti a mládeže). Zbierka sa bude konať v nedeľu
26. marca 2023. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
✓ Pozývame vás na štvordňovú Farskú púť do Poľska. Navštívime pútnické miesto Lesna Podlaska,
centrum starostlivosti pre nevidiacich v Laski a svätyňu Božieho milosrdenstva v Krakove.
Termín púte je 8.-11.6.2023, v cene 140 €. Záväzné prihlásenie a bližšie informácie sú v sakristii
a u p. kaplána Romana Haška.
✓ Zmena času! Na budúci víkend zo soboty na nedeľu (25.-26. marec) sa mení zimný čas na letný.
Hodinky si posúvame o hodinu dopredu (z 2:00 na 3:00 hod.).

 

 

Odkaz na zdrojovú stránku: https://humenne.rimkat.sk/

Pozvánky