Úmysly

Pondelok

08:00 - ruža Anny Šulekovej |

Utorok

08:00 + Emília Vitová a rodičia |
17:00 + Jozef Hronček |

Streda

08:00 + rod. Michalikova a starí rodičia z oboch strán |
17:00 + Imrich Bariak |

Štvrtok

08:00 + Pavel, Paulína, Jaroslav Malčekovci |
17:00 - za zdravie, B. pomoc a ochranu pre Ladislava |

Piatok

08:00 + za zdravie a B. pomoc pre Amáliu a dcéry |
16:30 - pobožnosť Krížovej cesty |
17:00 + Jozef a Mária Maličkí, Mária Kucháriková a vnuk František |

Sobota

08:00 + Elena a Martin Ďurica |
17:00 + Štefan Lupták |

Nedeľa

08:00 - za farnosť |
09:00 - | Krivec
10:00 + Vojtech Kovařík |
14:00 - pobožnosť Krížovej cesty |

Oznamy

  • Upratovanie kostola má na starosti ruža Emílie Vreštiakovej.
  • V utorok v rannej sv. omši budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých pre tých, ktorí
    chcú.
  • Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude na budúcu nedeľu o 9.15 h. v kostole.
  • ErKO stretko bude na budúcu nedeľu vo farskej klubovni o 15.00 h. pre všetky deti.

Pozvánky