Úmysly

Pondelok

18:30 Za duše v očistci / + rodičia Jozef a Emília a ich rodičia | Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

Utorok

08:00 + rodičia Augustín, Štefánia, Berta a Ján |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Janku, manžela a deti |

Streda

08:00 + strýko Rudolf |
18:30 Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha svätého pre Sofiu a Danielu |

Štvrtok

08:00 + matka Eleonóra a starí rodičia z oboch strán |
18:30 Za duchovných otcov našej farnosti Andreja a Jozefa |

Piatok

08:00 + bratranec Eduard a krstný otec Jozef |
18:30 + otec Jozef a za Božie požehnanie pre syna Jozefa s rodinou |

Sobota

08:00 + rodičia Eleonóra a Miroslav a starí rodičia Cvečkoví | Zvestovanie Pána, slávnosť

Nedeľa

08:00 + rodičia Oľga a Valdemar a starí rodičia z oboch strán | Štvrtá pôstna nedeľa
09:30 Za farnosť |
11:00 + sestra Elena, rodičia Terézia a Ján a rodičia Anna a Ján |
18:30 Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha svätého pri príležitosti 45. výročia sobáša |

Oznamy

• Sväté omše – Sväté omše v nasledujúcom týždni budú
v pondelok o 18:30, v utorok až piatok o 8:00 a 18:30, v sobotu o
8:00, v nedeľu o 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30. Online prenos svätej
omše môžete sledovať v nedeľu o 11:00 na youtubovom kanáli
farnosti (farnosť DNV).
• Krížová cesta – V pôstnom období sa budeme v našej farnosti
každý piatok pred večernou sv. omšou, od 17.45, modliť Krížovú
cestu. Každý piatok ju bude viesť iné spoločenstvo z našej farnosti.
V piatok 24. 3. 2023 bude krížová cesta v chorvátskom jazyku.
Všetkých vás srdečne pozývame k tejto spoločnej modlitbe.
• Predveľkonočné spovedanie – Budúcu nedeľu 26. 3. 2023
prídu do našej farnosti spovedať kňazi z okolitých farností.
S povedať budeme v kostole a v Fcentre od 14:00 do 17:00.
• Prednáška – Pozývame Vás na prednášku z cyklu “Kráčajme
spoločne vo viere hľadajúcej porozumenie”, ktorá sa uskutoční v
piatok 31.3. o 19:30 v F-centre. Prednáša Mgr. Matúš Sýkora,
interný doktorand na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity,
ktorý sa venuje teológii pápeža Františka so zameraním na sociálnu
náuku Cirkvi. Téma prednášky bude “Periférie a kultúra stretnutia
podľa pápeža Františka”.
• Biblické stretnutie – V stredu 22. marca po večernej svätej
omši je v Domčeku Biblická hodina. Téma: Božia vernosť: v
Pasche Izraelitov a v Pasche Ježiša Krista. Srdečne pozývame.
• Zvestovanie Pána – Ako každoročne, 25. marca si
pripomíname na sviatok Zvestovania Pána, Deň počatého dieťaťa.
Na znamenia nášho postoja na podporu ochrany života
nenarodených ľudských bytostí ponúkneme aj v našom kostole biele
stužky na odev. Môžete si vziať v pripravenej krabičke na
viditeľnom mieste.
• Zbierka – V nedeľu 26. 3. 2023, t.j. na 5. pôstnu nedeľu, sa
uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a
utečencom. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom
a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu. Vďaka
za každú finančnú podporu ako aj za modlitby za prenasledovaných
bratov a sestry. Viac informácii k zbierke a informácie o
zrealizovaných projektoch nájdete na stránke utecenci.kbs.sk .
• Poďakovanie – Ďakujeme mestskej časti DNV a miestnemu
podniku Denova za to že bezodplatne odviezli a zlikvidovali
niekoľko kontajnerov bio odpadu z nášho cintorína.
• Kurz animátorov – Chceli by sme pozvať všetkých mladých
vo veku od 14 rokov, ktorí by sa chceli stáť animátormi na farských
akciách a táboroch, aby sa prihlásili do 21.3. na základný kurz
animátora. Prihlasovací formulár nájdete na farskom webe.
• 2 % z dane – Naše farské občianske združenie OZ Gaudete
DNV sa uchádza aj tento rok o vaše 2% z dane. Na farskej stránke
nájdete všetky údaje a tlačivá, potrebné k poukázaniu 2%.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.devinska.fara.sk/

Pozvánky