Úmysly

Pondelok

06:30 + František, jeho rodičia a starí rodičia | sv. Jozef, ženích Panny Márie
17:30 + svokrovci Helena a Jozef |

Utorok

06:30 Za Božiu pomoc pre dcéry v zamestnaní a ich rodiny |
17:30 Za dary Ducha Svätého pre Jozefa |

Streda

06:30 + rodičia, sestra Mária, švagor Jozef a brat Dušan |
17:30 + Tibor a Eugen |

Štvrtok

06:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre živých členov rodiny |
17:30 + manžel, rodičia a starí rodičia z oboch strán a Ján | + adorácia

Piatok

06:30 + sestry, rodičia a starí rodičia |
16:45 | krížová cesta
17:30 + z rod. Matušovej a Rothovej |

Sobota

06:30 Za zomrelých z farnosti | ZVESTOVANIE PÁNA
17:30 + mama, otec a súrodenci |

Nedeľa

07:00 + rodičia Rozália a Ján | PIATA PÔSTNA NEDEĽA
08:15 Za všetkých farníkov |
09:30 Poďakovanie za dožitých 50. rokov syna Jána a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu |
11:00 + Marta a Ľudovít |
17:15 | krížová cesta
18:00 Na úmysel celbranta |
Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.foncorda.fara.sk/

Pozvánky