Úmysly

Pondelok

07:00 + manžel a syn Miroslav |

Utorok

18:30 Poďakovanie,+ Mária Šimkovičová |

Streda

07:00 + rod. Rácová, Micháleková a Štibrányová |
18:30 + Ivan, rodičia a súrodenci |

Štvrtok

07:00 Za zdravie, požehnanie a obrátenie rodiny Stehlíkovej a Folkovej |
18:30 Poďakovanie za 35 rokov života |

Piatok

07:00 Za Božie požehnanie pre rodinu Jakubčinovú |
18:30 + Michal, Martin a Patrik |

Sobota

07:30 Poďakovanie za 60 r. života |

Nedeľa

07:30 + Ján a Kristína |
10:00 + st. rodičia, rodina Olšiaková, Badínková a Šuleková |

Oznamy

  • V pondelok, stredu, štvrtok a v piatok budú sv. omše ráno o 7.00 hod.
  • Vo štvrtok pozývame dôchodcov na raňajky na faru.
  • Vo štvrtok je sviatok Obetovania Pána, pri sv. omšiach budeme požehnávať hromničné sviečky.
  • Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme: v utorok na Kráľovej v obvyklom čase, v stredu v domove dôchodcov, potom bude sv. omša, vo štvrtok a v piatok na sídlisku. Spovedať v kostole budeme hodinu pred večernou sv. omšou a v piatok od 17.00 hod.
  • V piatok bude adorácia od rannej do večernej sv. omše. Po sv. omši budú chvály, ktoré bude viesť spoločenstvo Lamačské chvály. Po stretnutí bude pokračovať adorácia až do rannej sv. omši.
  • Upratovať kostol prosíme 5. skupinu v sobotu po rannej  omši.
  • Dnes o 19.00 bude mládežnícka adorácia.
  • Dňa 4.2.2023 bude farský ples v Zvolenke, začíname o 18.30 hod.
  • Dňa 11.2. od 15.00 do 18.00 pozývame deti na karneval do telocvične Cirkevnej školy.

Pozvánky