Úmysly

Pondelok

06:30 Poďakovanie za dožité jubileum a za zdravie a BP pre Veru | Kraus
12:00 Za zdravie a BP pre rodiny Trebuľovú a Spodniakovú | Kaniansky
18:00 + Pavol (1. výročie) | Ščúry

Utorok

06:30 + Juraj a Pavol Drugdoví | Kraus
12:00 + Mária a Gustáv | Kaniansky
18:00 + rodičia Ľudovít a Júlia, sestra Alica a jej manžel Branislav | Ščúry

Streda

06:30 Za zdravie, BP a vieru pre dcéru Mariannu s rodinou | Kraus
12:00 + súrodenci z rodiny Pacherovej a Arvayovej | Kaniansky
18:00 + Jozef a Agnesa Gazdíkoví | Ščúry

Štvrtok

06:30 + z rodiny Mikulášiovej, Jambrichovej a Dendišovej | Kraus
12:00 Za zdravie a BP pre brata s rodinou, sestru Annu s rodinou a Emíliu | Kaniansky
18:00 Za zdravie a dary Ducha Svätého pre syna | Ščúry

Piatok

06:30 Za duše v očistci | Kraus
12:00 Za zdravie a BP pre Miška | Kaniansky
18:00 Lieskovec-miestny úmysel | Kraus
18:00 Poďakovanie za 30 rokov života a za BP pre Martina | Ščúry

Sobota

06:30 + Ján, Emília, Ján, Mária a Ján | Ščúry
18:00 Za pochovaných v tomto týždni | Kaniansky

Nedeľa

07:00 Za členov ružencového bratstva | Kaniansky
09:00 Za farnosť | Kraus
09:30 Lieskovec - miestny úmysel | kňaz
10:30 Za zdravie a BP pre dcéry Veroniku a Luciu s rodinami | Ščúry
11:00 Zolná - miestny úmysel | kňaz
19:00 + manžel Ján | Matúš OP

Oznamy

  • V tomto týždni je prvý piatok mesiaca. V kostole budeme spovedať v pracovných dňoch pol hodinu pred rannými a hodinu pred obednými a večernými sv. omšami. V utorok budeme spovedať chorých v domácnostiach. Vo štvrtok bude možnosť sv. spovede dopoludnia medzi 09:00 – 12:00 hod. a popoludní medzi 14:00 – 17:00 hod. v kaplnke kostola. Prosíme, prichádzajte k svätej spovedi priebežne, počas celého týždňa.
  • Vo štvrtok je sviatok Obetovania Pána, teda Hromnice. Sviatosť oltárna bude vystavená v kaplnke od rannej do obedňajšej svätej omše. Adorácia bude ukončená prvoštvrtkovou pobožnosťou za duchovné povolania. Požehnávanie sviec bude na začiatku večernej sv. omše. Označené sviece môžete položiť pred sv. omšou na bočný oltár v kaplnke. Liturgický sprievod pôjde z Mariánskej kaplnky k hlavnému oltáru iba za účasti asistencie. Sviatok Obetovania Pána je Svetovým dňom zasväteného života.
  • V piatok budeme udeľovať požehnanie hrdla na spomienku sv. Blažeja na konci všetkých sv. omší. Preto prosíme, nenechávajte si sviatosť zmierenia na prvopiatkovú svätú omšu. Odprosujúca pobožnosť bude pred večerným liturgickým slávením.
  • V sobotu má náš dekanát, spolu s dekanátom Detva, službu pri prvosobotnej púti na Starých Horách. Svätú omšu bude celebrovať diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Zapísať sa do autobusu je potrebné do stredy. Odchod bude od Krajskej knižnice o 8:30 hod.
  • V sobotu vás tiež pozývame na Farský karneval, ktorý organizujú mladí našej farnosti. Program sa bude odohrávať v priestoroch telocvične cirkevnej základnej školy od 15:00 hod. Bližšie informácie nájdete na plagáte (link).
  • Farský pútnický zájazd do Svätej zeme je už obsadený. Náhradníci sa môžu zapísať v sakristii kostola. Ak by bol veľký záujem, budeme hľadať možnosti pre druhý turnus (pravdepodobne v novembri).
  • K 31. marcu ukončí svoju prevádzku predajňa textilu Glamour. Jej priestory na prízemí farskej budovy s výmerou 65 m2 ponúkame na prenájom za 1 035 € mesačne (vrátane zálohy za kúrenie). Ak by ste mali záujem o tieto priestory, môžete sa informovať vo farskej kancelárii.
  • Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.

https://farazv.sk

 


Pozvánky