Úmysly

Pondelok

18:00 + Emil, + rodičia a + starí rodičia z oboch strán | féria

Utorok

07:00 + Emil | Sv. Jána Bosca, kňaza, spom.

Streda

07:00 + Pavol Truska, 25. výročie | féria

Štvrtok

18:00 + Pavol Kopčák | Obetovanie Pána, sv. /Hromnice/

Piatok

18:00 + manžel Jaroslav a + syn Jaroslav | féria /1. piat. v mesiaci febr./

Sobota

07:00 Poďakovanie P. Bohu a prosba a pomoc. B. pre Máriu | féria
18:00 + Michal Rajnoha, 10. výr. a + rodina Steinhüblová | féria

Nedeľa

07:30 Za veriacich | Piata nedeľa v Cezročnom období /A/
09:30 + Mária Sklenková | Piata nedeľa v Cezročnom období /A/

Oznamy

 • Dnes je zbierka na energie. Za Vaše obety vyslovujem vo svojom mene i celej farnosti
  úprimné Pán Boh zaplať. Preto rád a s vďačnosťou aj dnes slúžim o 09:30 sv. omšu za
  dobrodincov našej farnosti.
 • V pondelok 30. 1. bude o 18:00 hod. stretnutie s mimoriadnymi rozdávateľmi sv.
  prijímania z oboch ZH farností v pastoračnej miestnosti Farnosti SPM v ZH.
  Stretnutie bude venované duchovnej formácii a zároveň organizačným bodom, týkajúcich
  sa tejto služby.
 • Vo štvrtok Obetovanie Pána /Hromnice/ bude v rámci sv. omše požehnanie
  hromničných sviec.
 • Na prvý piatok bude od 08:00 hod. do cca 09:00 hod. spovedanie v ZRS pri Kaštieli
  a od cca 09:30 hod. do 11:00 hod. spovedanie chorých po domácnostiach.
 • Na 1. piatok bude vystavená k adorácii Najsv. Sv. Oltár. od 17:00 h. do večernej sv.
  omše.
 • V sobotu bude ďalšie stretnutie s birmovancami z mojej skupiny na fare o 09:00 hod.
 • Opakujem oznam z minulej nedele: Tí, ktorí by chceli podporiť našu cirkevnú školu aj
  formou prineseného hodnotného predmetu do tomboly na blížiaci sa farský ples, môžu tak
  urobiť aj v najbližších dňoch prinesením na far. úrad. Niekoľko už bolo prinesených.
 • Upratovanie kostola bude mať na starosti skupina č. 1. p. Rošková, p. Kováčová,
  p. Kozáriková, p. Nemcová a p. Sedliaková.

Pozvánky