Úmysly

Pondelok

06:30 +Štefan +Veronika +Jozef +Eva +Anna | Sabinov
18:00 ZBP Katarína (50 r.) s rod. | Sabinov

Utorok

06:30 +Jozef +Zuzana | Sabinov
18:00 +Pavol | Sabinov
18:00 ZBP Daniely s rod. | Jakubovany

Streda

06:30 Na poďakovanie - Ľudmila | Sabinov
18:00 +Mária (1.výr.) | Sabinov
18:00 +Ján +Floriana +Štefan +Štefánia | Orkucany

Štvrtok

06:30 ZBP Monika (40 r.), Marek s rod. | Sabinov
18:00 ZBP Tomáš (80 r.) | Sabinov
18:00 +Oľga | Orkucany
17:00 +čl. RB | Jakubovany

Piatok

06:30 +čl. RB | Sabinov
18:00 ZBP Tibor, Iveta s deťmi | Sabinov
17:00 +čl. RB | Orkucany
18:00 ZBP čl. RB | Jakubovany

Sobota

06:30 ZBP čl. RB | Sabinov
18:00 +Anna +Milan | Sabinov
18:00 +Andrej +Mária | Jakubovany

Nedeľa

07:30 +Jozef | Sabinov
09:00 | Sabinov
10:30 | Sabinov
18:00 +Vladimír | Sabinov
09:00 ZBP Vladimír (50r.) s rod. | Jakubovany
10:30 ZBP Júlia, Milan (35 rokov sobáša) | Orkucany

Oznamy

SPOMIENKA SV. JÁNA BOSCA je v utorok 31.1. Saleziánska rodina slávi deň svojho zakladateľa a patróna. V našej farnosti si členovia tejto rodiny pripomenú spomienku na Dona Bosca zvlášť pri večernej sv. omši o 18.h. vo farskom kostole. Celebruje don Anton Červeň SDB.

SVIATOK OBETOVANIA PÁNA nazývaný aj Hromnice nie je prikázaným sviatkom. Slávime ho vo štvrtok 2.2. Svätá omša sa začína obradom požehnania sviec a procesiou. Prineste si prosím vlastné sviece.

V našom filiálnom kostole v Orkucanoch je to slávnosť titulu kostola. Odpustovú slávnosť budeme v Orkucanoch sláviť v nedeľu, 5. 2. Slávnostná sv. omša začína o 10.30, celebruje vdp. Martin Miškuf, duchovný správca Gymnázia sv. Moniky v Prešove.

POŽEHNANIE HRDLA V piatok 3.2. je spomienka na sv. Blažeja. V tento deň je zvykom požehnávať hrdlá. Požehnanie hrdla bude individuálne na konci každej sv. omše v tento deň. Nahradzuje záverečné požehnanie, po požehnaní hrdla môžete odísť.

POMAZANIE CHORÝCH Našich chorých navštívime ako obyčajne pred prvým piatkom. Zároveň im tentoraz vyslúžime aj sviatosť pomazania chorých.

ADORÁCIA bude vo Farskom kostole: vo štvrtok a piatok od 16.00. do 17.45; Jakubovany: piatok 15.30 – 17.45, Orkucany: piatok 15.00 -16.45.

PRVÁ SOBOTA Fatimskú pobožnosť sa vo Farskom kostole pomodlíme v sobotu o 6.30 po nej nasleduje sv. omša. V Jakubovanoch v sobotu od 17.15.

PRVÁ NEDEĽA Pobožnosť prvej nedele – vo Farskom kostole v nedeľu o 14.30 bude modlitba posv. ruženca, po nej pobožnosť a výmena ružencových tajomstiev. Jakubovany: 13.30 modlitba posv. ruženca, 14.00 pobožnosť. V Orkucanoch pobožnosť popoludní nebude.

Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom

 

Sabinov

Jakubovany

Orkucany

Pondelok

6.00-6.30

15.30 – 17.45

 

 

Utorok

6.00-6.30

15.30 – 17.45

16.00 – 17.45

 

Streda

6.00-6.30

15.30 – 17.45

 

16.30 – 17.45

Štvrtok

6.00-6.30

15.30 – 17.30

 

 

Piatok

6.00-6.30

15.00 – 17.30

 

 

 Spoveď  Chorých v tomto týždni – Pondelok, Utorok a streda

https://farnostsabinov.sk/oznam/316


Pozvánky