Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + z rodiny Hatalovej | Farský kostol
17:30 + Mária Lapšanská (1. výročie) | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Utorok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + manžel a syn z rodiny Urbanovej | Farský kostol
17:30 + Peter, Žofia a Jozefta | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Streda

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol

Štvrtok

07:50 | Farský kostol

Streda

16:00 + Anton (1. výročie) | Farský kostol
17:30 Za zdravie a Božie požehnanie rodiny Lednickej | Baničné
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Štvrtok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Ján, Agnesa a Ivan | Farský kostol
17:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Silviu | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Piatok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Mária | Farský kostol
18:15 | Farský kostol
17:30 Na poď. Pánu Bohu za dar života Jána (70. rokov | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Sobota

06:00 + Mons. Alojz Kostelanský | Farský kostol
18:15 + Jozef | Farský kostol
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
08:00 | Farský kostol
09:30 Za veriacich farnosti | Farský kostol
11:00 + Adela a Pavol | Farský kostol
14:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Elenu | Farský kostol
18:15 Na poď. Pánu Bohu za dar života Anny (70. rokov) | Farský kostol
07:30 + Viktor, Sabína, Ján a Janko | Baničné
09:00 | Baničné
10:30 + Oľga a Miroslav | Baničné
07:30 + Blažej a Erik | Klačno
09:00 | Klačno
10:30 Za kňazské a rehoľné povolania | Klačno
08:00 | Rybárpole
09:30 | Rybárpole
09:00 | Františkánky
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.
20:00 | Jezuiti
20:00 | Jezuiti

Oznamy

1) PRVÝ PIATOK:
❑ SPOVEDANIE: na sídlisku Baničné v pondelok od 16:00 h; na sídlisku Klačno v utorok od 16:00 h.;
vo farskom kostole v pondelok až piatok od 6:00 h. do 6:45 h. V stredu až piatok od 15:00 h.
V pondelok a v utorok sa vo farskom kostole popoludní nespovedá.
❑ NÁVŠTEVA CHORÝCH: v utorok od 08:30 h.
❑ EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA: FK: vo štvrtok po sv. omši od 16:00 do 20:00; Baničné v pondelok
a Klačno v utorok od 16:00 do 17:20 h.
❑ SV. OMŠE: Na prvý piatok okrem klasických časov sv. omší je navyše aj o 12:00 a ako každý piatok
o 18:15 pre mladých a birmovancov.

2) OBETOVANIE PÁNA – HROMICE: Na sviatok obetovania Pána budeme pri každej sv. Omši
požehnávať hromničné sviece, ktoré si môžete doniesť.

3) DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA: Spolu s celou cirkvou si na sviatok Obetovania Pána pripomenieme
Deň zasväteného života. Pri tejto príležitosti vás všetkých pozývame dňa 2.2.2023 o 16:00 na sv.
omšu do farského kostola a po nej na slávnostné vešpery spolu so všetkými rehoľníkmi,
ktorí v našej farnosti pôsobia. Aj takýmto spôsobom chceme poďakovať v tento deň za dar ich
života a povolania. Spomeňme si na nich vo svojich modlitbách.

4) POŽEHNANIE HRDLA: V piatok na spomienku sv. Blažeja budeme po každej sv. omši udeľovať
svätoblažejské požehnanie hrdla, ktoré nahrádza záverečné požehnanie.

5) SEMINÁR PRE ŽENY: V pondelok 30. januára o 17-tej hodine, opäť pozývame všetky ženy do
Farského kostola na Seminár so štvrtou témou – Nikdy nebudeš sama.

6) PRIJÍMAČKY NA GSA: Gymnázium sv. Andreja oznamuje piatakom a deviatakom základných škôl,
že prihlášky do osemročného a štvorročného gymnázia si môžu podať do 20. marca 2023 na svojej
základnej škole. Pre tých, čo nie sú rozhodnutí stále ponúkame individuálnu, alebo skupinovú
prehliadku priestorov školy. V budúcom školskom roku otvárame jednu triedu osemročného
gymnázia s počtom žiakov 24 a dve triedy štvorročného gymnázia s počtom žiakov 48. Podrobné
informácie nájdete na webstránke Gymnázia sv. Andreja.

7) RUŽENCOVÉ BRATSTVO (RB): V nedeľu 5. februára 2023 bude po sv. omši o 14.30 stretnutie členov
RB pri kostole sv. Ondreja. Prosíme o účasť všetkých nových členov, ktorí vypísali prihlášky, vítaní
sú však aj ostatní členovia RB. Na stretnutí sa dozviete viac o formách RB, do ktorých ste sa
prihlásili a budú sa konať voľby horliteľov jednotlivých ruží, ale aj voľba horliteľa celého nášho
RB. Prosíme nových členov, aby priniesli poplatok za preukaz: 1,50€ pre členov Svätého a Večného
ruženca a 0,50 € pre členov Živého ruženca.

8) STRETNUTIE RODIČOV BIRMOVANCOV: V nedeľu, 19.2.2023 po sv. omši o 14:30 (o 15:30) v kostole
sv. Ondreja bude prvé stretnutie rodičov kandidátov na prijatie sviatosti birmovania.

9) MILODARY NA KOSTOL A PRE POTREBY FARNOSTI:
❑ Bohuznáma rodina na kostol v Baničnom 20 € a 200 €;
❑ Z krstu Ester obetovali na kostol 100 €;
❑ Z pohrebu Stanislava obetovali na kostol 100 € a 200 €;
❑ Bohuznáma na kaplnku na Klačne 100 €.
Úprimne Pán Boh zaplať za finančnú pomoc pre potreby našej farnosti.

IBAN farského účtu: SK03 0900 0000 0000 5671 1290

12) OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:
❑ Michal ČUVALA bývajúci v Ružomberku a Lucia MAGOVÁ, bývajúca v Ružomberku ohlasujú sa
dnes po druhý raz. Zahrňme snúbencov do modlitieb.

 

„Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi.“
„Každý deň prežívajte tak, ako by bol posledným dňom vášho života.“
„Nestrácajte čas, robte dobre a robte veľa dobra. Nikdy neoľutujete, že ste to robili.“
„Ak nemiluješ toho, kto ťa miluje, aspoň si ho váž viac ako seba!“
Sv. Don Bosco


Pozvánky