Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 |

Streda

07:15 | školská kaplnka
18:00 |

Štvrtok

06:30 | Obetovanie Pána, sviatok
18:00 | Požehnanie hromničných sviec

Piatok

06:30 | 1.piatok v mesiaci
17:00 | Sv. omšu pripravujú birmovanci 2.skupiny.
18:00 | Ďurčiná

Sobota

06:30 | 1.sobota v mesiaci
18:00 |

Nedeľa

08:00 |
09:30 |
11:00 |
08:00 | Veľká Čierna
09:15 | Malá Čierna
09:15 | Šuja
10:45 | Ďurčiná

Oznamy

Dnes o 14:00 hod. je modlitba sv. ruženca. Srdečne ste pozvaní.

   

Spovedanie tento týždeň :

pondelok : Malá Čierna   16.30  – 17.00

Rajec od 17.30

utorok :      chorí Šuja 8.00

Veľká Čierna 16.30 – 17.00

Rajec 17.30

streda :        Šuja 16.30 – 17.00

Rajec od 17.30

štvrtok :      chorí od 8.00

Domov vďaky 8.30

Ďurčiná     16.00 – 16.50

Rajec 17.30 – 19:30

piatok :       chorí od 8.00

Rajec 14.00 – 17.00

    

Snúbenci, ktorí chcú prijať sviatosť manželstva, sa môžu zapísať k príprave snúbencov, ktorá bude 11.3.2023. Prihlásiť sa možno osobne, e-mailom. Treba uviesť mená, kontakt, termín a miesto sobáša.  …Bližšie informácie
   
Pozvanie na jednodňovú duchovnú obnovu pre slobodných  mužov a ženy 25+
Obnova sa uskutoční 25.2.2023 v čase 8:30 – 17:30 v kláštore Školských sestier sv. Františka v Žiline.   …Viac informácií
   
Slovenská katolícka charita pozýva 8. februára veriacich k modlitbe a to pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Bakhity. Svätý otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 21.00 hodine.
   
   
Sviatosť manželstva chcú uzavrieť: v sobotu (4 2 2023) o 15:00 v Rajci Karol Turanec z farnosti Rajec a Jana Blažeková z farnosti Považská Bystrica.
Ak by niekto vedel o cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na fare.
   
   
Ak niekto v sebe cíti kňazské povolanie, môže sa formou prihlášky uchádzať o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.
Podmienky na prijatie do kňazského seminára:
– mravný a bezúhonný život kresťana,
– ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou,
– znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
– odporúčanie farára v mieste trvalého bydliska,
– dobrý zdravotný stav pre výkon povolania.
Je potrebné aby záujemca o prijatie spolu so svojim farárom osobne navštívil diecézneho biskupa.
  
   
Ponuka časopisov
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače:
– Katolícke noviny,
– Posol,
– Slovo medzi nami
   
    
Prajeme požehnaný týždeň.

 


Pozvánky